Penggayaan APA

Aso, Saburo, Komai, Tetsuro, Hamaguchi, Yozo, Ueda, Shoji, Ishimoto, Yasuhiro, MIki, Tomio, Lee, U-Fan, Suga, Kishio, Enokura, Koji, Kawaguchi, Tatsuo, Nomura, Hitoshi, Yamanaka, Nobuo, Takamatsu, Jiro, Arakawa, Shusaku, Yamada, Masaaki, Higashiyama, Kaii, Fukuda, Heihachiro, Yokoyama, Misao, Tokuoka, Shinsen, Kayama, Matazo, Nambata, Tatsuoki, Ei-Kyu, Onosato, Toshinobu, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Sugai, Kumi, Tatsuno, Toeko, Richter, Gerhard, Hoan, Kosugi, Tetsugono, Yorozu, Takamura, Kataro, Tomioka, Tessai, Seiju, Omoda, Delaunay, Robett, Migishi, Kataro, Uemura Shoen, Al-Mitsu, Yanagihara, Yoshitatsu, Tomatsu, Shomei, Hakutei, Ishi, Sanzo, Wada, Seiki, Kuroda, Nakamura, Kazumi, Kobayashi, Masato, Endo, Toshikatsu, Muraoka, Saburo, Toya, Shigeo, Ishiuchi, Miyako, Arp, Jean, Ikeda, Masuo, Shunso, Hishida, Kanzan, Shimomura, Gyokudo, Kawai, Wakabayashi, Bacon, Francis, Tsuchida, Bakusen, Ogiwara, Morie, Nakahara, Teijiro, Murayama, Kaita, Sekine, Shoji, Kishida, Ryusei, Koide, Narashige, Kokoschka, Oskar, Kambara, Tai, Murayama, Tomoyoshi, Nakada, Sadanosuke, Murakami, Kagaku, Yokoyama, Taikan, Yamamoto, Kanae, Klee, Paul, Rousseau, Henri, Kusama, Yayoi, Sugimoto, Hiroshi, Takeuchi, Seiho, Harada, Naojiro, Nakazawa, Hiromitsu, Oshita, Tojiro, Fujishima, Takeji, Hirakushi, Denchu, Shinkai, Taketaro, Kitawaki, Noboru, Fukuzawa, Ichiro, Kobayashi, Kokei, Yasui, Sotaro, Sakamoto, Hanjiro, Hashimoto, Heihachi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Matsumoto, Shunsuke, Koiso, Ryohei, Shimizu, Toshi, Kazuki, Yasuo, Okamoto, TAro, Hirafuku, Hyakusui, Kawabata, Ryushi, Yasuda, Yukihiko, Fujita, Tsuguharu, Noda, Hideo, Saeki, Yuzo, Kuniyoshi, Yasuo, Ogura, Yuki, Hasekawa, Toshiyuki, Fujimaki, Yoshio, Taninaka, Yasunori, Kaburaki, Kiyokata, Suda, Kunitaro, Umehara, Ryuzaburo, Ishii, Shigeo. (2005). Modern Japanese Art, A Concise History . Tokyo, Japan: the National Museum of Modern Art, Tokyo.

Chicago Style

Aso, Saburo, Komai, Tetsuro, Hamaguchi, Yozo, Ueda, Shoji, Ishimoto, Yasuhiro, MIki, Tomio, Lee, U-Fan, Suga, Kishio, Enokura, Koji, Kawaguchi, Tatsuo, Nomura, Hitoshi, Yamanaka, Nobuo, Takamatsu, Jiro, Arakawa, Shusaku, Yamada, Masaaki, Higashiyama, Kaii, Fukuda, Heihachiro, Yokoyama, Misao, Tokuoka, Shinsen, Kayama, Matazo, Nambata, Tatsuoki, Ei-Kyu, Onosato, Toshinobu, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Sugai, Kumi, Tatsuno, Toeko, Richter, Gerhard, Hoan, Kosugi, Tetsugono, Yorozu, Takamura, Kataro, Tomioka, Tessai, Seiju, Omoda, Delaunay, Robett, Migishi, Kataro, Uemura Shoen, Al-Mitsu, Yanagihara, Yoshitatsu, Tomatsu, Shomei, Hakutei, Ishi, Sanzo, Wada, Seiki, Kuroda, Nakamura, Kazumi, Kobayashi, Masato, Endo, Toshikatsu, Muraoka, Saburo, Toya, Shigeo, Ishiuchi, Miyako, Arp, Jean, Ikeda, Masuo, Shunso, Hishida, Kanzan, Shimomura, Gyokudo, Kawai, Wakabayashi, Bacon, Francis, Tsuchida, Bakusen, Ogiwara, Morie, Nakahara, Teijiro, Murayama, Kaita, Sekine, Shoji, Kishida, Ryusei, Koide, Narashige, Kokoschka, Oskar, Kambara, Tai, Murayama, Tomoyoshi, Nakada, Sadanosuke, Murakami, Kagaku, Yokoyama, Taikan, Yamamoto, Kanae, Klee, Paul, Rousseau, Henri, Kusama, Yayoi, Sugimoto, Hiroshi, Takeuchi, Seiho, Harada, Naojiro, Nakazawa, Hiromitsu, Oshita, Tojiro, Fujishima, Takeji, Hirakushi, Denchu, Shinkai, Taketaro, Kitawaki, Noboru, Fukuzawa, Ichiro, Kobayashi, Kokei, Yasui, Sotaro, Sakamoto, Hanjiro, Hashimoto, Heihachi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Matsumoto, Shunsuke, Koiso, Ryohei, Shimizu, Toshi, Kazuki, Yasuo, Okamoto, TAro, Hirafuku, Hyakusui, Kawabata, Ryushi, Yasuda, Yukihiko, Fujita, Tsuguharu, Noda, Hideo, Saeki, Yuzo, Kuniyoshi, Yasuo, Ogura, Yuki, Hasekawa, Toshiyuki, Fujimaki, Yoshio, Taninaka, Yasunori, Kaburaki, Kiyokata, Suda, Kunitaro, Umehara, Ryuzaburo, Ishii, Shigeo. Modern Japanese Art, A Concise History. Tokyo, Japan: the National Museum of Modern Art, Tokyo, 2005. Majalah dan Terbitan Berkala.

MLA Style

Aso, Saburo, Komai, Tetsuro, Hamaguchi, Yozo, Ueda, Shoji, Ishimoto, Yasuhiro, MIki, Tomio, Lee, U-Fan, Suga, Kishio, Enokura, Koji, Kawaguchi, Tatsuo, Nomura, Hitoshi, Yamanaka, Nobuo, Takamatsu, Jiro, Arakawa, Shusaku, Yamada, Masaaki, Higashiyama, Kaii, Fukuda, Heihachiro, Yokoyama, Misao, Tokuoka, Shinsen, Kayama, Matazo, Nambata, Tatsuoki, Ei-Kyu, Onosato, Toshinobu, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Sugai, Kumi, Tatsuno, Toeko, Richter, Gerhard, Hoan, Kosugi, Tetsugono, Yorozu, Takamura, Kataro, Tomioka, Tessai, Seiju, Omoda, Delaunay, Robett, Migishi, Kataro, Uemura Shoen, Al-Mitsu, Yanagihara, Yoshitatsu, Tomatsu, Shomei, Hakutei, Ishi, Sanzo, Wada, Seiki, Kuroda, Nakamura, Kazumi, Kobayashi, Masato, Endo, Toshikatsu, Muraoka, Saburo, Toya, Shigeo, Ishiuchi, Miyako, Arp, Jean, Ikeda, Masuo, Shunso, Hishida, Kanzan, Shimomura, Gyokudo, Kawai, Wakabayashi, Bacon, Francis, Tsuchida, Bakusen, Ogiwara, Morie, Nakahara, Teijiro, Murayama, Kaita, Sekine, Shoji, Kishida, Ryusei, Koide, Narashige, Kokoschka, Oskar, Kambara, Tai, Murayama, Tomoyoshi, Nakada, Sadanosuke, Murakami, Kagaku, Yokoyama, Taikan, Yamamoto, Kanae, Klee, Paul, Rousseau, Henri, Kusama, Yayoi, Sugimoto, Hiroshi, Takeuchi, Seiho, Harada, Naojiro, Nakazawa, Hiromitsu, Oshita, Tojiro, Fujishima, Takeji, Hirakushi, Denchu, Shinkai, Taketaro, Kitawaki, Noboru, Fukuzawa, Ichiro, Kobayashi, Kokei, Yasui, Sotaro, Sakamoto, Hanjiro, Hashimoto, Heihachi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Matsumoto, Shunsuke, Koiso, Ryohei, Shimizu, Toshi, Kazuki, Yasuo, Okamoto, TAro, Hirafuku, Hyakusui, Kawabata, Ryushi, Yasuda, Yukihiko, Fujita, Tsuguharu, Noda, Hideo, Saeki, Yuzo, Kuniyoshi, Yasuo, Ogura, Yuki, Hasekawa, Toshiyuki, Fujimaki, Yoshio, Taninaka, Yasunori, Kaburaki, Kiyokata, Suda, Kunitaro, Umehara, Ryuzaburo, Ishii, Shigeo. Modern Japanese Art, A Concise History. Tokyo, Japan: the National Museum of Modern Art, Tokyo, 2005. Majalah dan Terbitan Berkala.

Turabian Style

Aso, Saburo, Komai, Tetsuro, Hamaguchi, Yozo, Ueda, Shoji, Ishimoto, Yasuhiro, MIki, Tomio, Lee, U-Fan, Suga, Kishio, Enokura, Koji, Kawaguchi, Tatsuo, Nomura, Hitoshi, Yamanaka, Nobuo, Takamatsu, Jiro, Arakawa, Shusaku, Yamada, Masaaki, Higashiyama, Kaii, Fukuda, Heihachiro, Yokoyama, Misao, Tokuoka, Shinsen, Kayama, Matazo, Nambata, Tatsuoki, Ei-Kyu, Onosato, Toshinobu, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Sugai, Kumi, Tatsuno, Toeko, Richter, Gerhard, Hoan, Kosugi, Tetsugono, Yorozu, Takamura, Kataro, Tomioka, Tessai, Seiju, Omoda, Delaunay, Robett, Migishi, Kataro, Uemura Shoen, Al-Mitsu, Yanagihara, Yoshitatsu, Tomatsu, Shomei, Hakutei, Ishi, Sanzo, Wada, Seiki, Kuroda, Nakamura, Kazumi, Kobayashi, Masato, Endo, Toshikatsu, Muraoka, Saburo, Toya, Shigeo, Ishiuchi, Miyako, Arp, Jean, Ikeda, Masuo, Shunso, Hishida, Kanzan, Shimomura, Gyokudo, Kawai, Wakabayashi, Bacon, Francis, Tsuchida, Bakusen, Ogiwara, Morie, Nakahara, Teijiro, Murayama, Kaita, Sekine, Shoji, Kishida, Ryusei, Koide, Narashige, Kokoschka, Oskar, Kambara, Tai, Murayama, Tomoyoshi, Nakada, Sadanosuke, Murakami, Kagaku, Yokoyama, Taikan, Yamamoto, Kanae, Klee, Paul, Rousseau, Henri, Kusama, Yayoi, Sugimoto, Hiroshi, Takeuchi, Seiho, Harada, Naojiro, Nakazawa, Hiromitsu, Oshita, Tojiro, Fujishima, Takeji, Hirakushi, Denchu, Shinkai, Taketaro, Kitawaki, Noboru, Fukuzawa, Ichiro, Kobayashi, Kokei, Yasui, Sotaro, Sakamoto, Hanjiro, Hashimoto, Heihachi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Matsumoto, Shunsuke, Koiso, Ryohei, Shimizu, Toshi, Kazuki, Yasuo, Okamoto, TAro, Hirafuku, Hyakusui, Kawabata, Ryushi, Yasuda, Yukihiko, Fujita, Tsuguharu, Noda, Hideo, Saeki, Yuzo, Kuniyoshi, Yasuo, Ogura, Yuki, Hasekawa, Toshiyuki, Fujimaki, Yoshio, Taninaka, Yasunori, Kaburaki, Kiyokata, Suda, Kunitaro, Umehara, Ryuzaburo, Ishii, Shigeo. Modern Japanese Art, A Concise History. Tokyo, Japan: the National Museum of Modern Art, Tokyo, 2005. Majalah dan Terbitan Berkala.