Penggayaan APA

Taizo, Yoshinaka, Yoshitatsu, Yanagihara, Masakazu, Horiuti, Kazuo, Yagi.., Kazuo, Yagi, Kakuzo, Tatehata, Hito, Yoshikuni, Iida, Jo, Oda, Hisayuki, Mogami, Isamu, Wakabayashi, Teruo, Miyagi, Kikuji, Yamashita, Yoshio, Sekine, Kenji, Kusaka, Fumiaki, Fukita, Masaaki, Yamada, Tadaaki, Kuwayama, Atsuko, Tanaka, Minoru, Onoda, Shuji, Mukai, Kiyoshi, Hasegawa, Yozo, Hamaguchi, Arinori, Ichihara, Hideo, Hagiwara, Chimei, Hamada, Tetsuro, Komai, Ryonosuke, Fukui, Yukio, Fukazawa, Hiroshi, Fujimatsu, Yutaka, Matsuzawa, Kikuko, Morimoto, Koichi, Tateishi, Yoshishige, Saito, Toshinobu, Onosato, Tomonori, Toyofuku, Hisao, Domoto, Taro, Okamoto, Yuki, Katsura, Ryokichi, Mukai, Misao, Yokoyama, Yasuo, Ueno, Hiroshi, Nakamura, Junzo, Watanabe, Tomio, Miki, Genpei, Akasegawa, Katsuhiro, Yamaguchi, Ai-O, Shizuo, Hariu, Shinjiro, Okamoto, Ushio, Shinohara, Yushio, Murakami, Mokuma, Kikuhata, Nobuaki, Kojima, Natsuyuki, Nakanishi, Sushaku, Arakawa, Akira, Shimizu, Jiro, Takamatsu, Michio, Fukuoka, Tadanori, Yokoo, Kazuo, Shiraga, Kayama, Matazo, Kayo, Yamaguchi, Eien, Iwahashi, Toyoshiro, Fukuda, Kojin, Sawa, Kenji, Yoshioka, Eigetsu, Kitazawa, Yasushi, Sugiyama, Tatsuo, Takayama, Kojin, Kudo, Kohei, Morita, Hajin, Iwasaki, Gutei, Ono, Shunjin, Mizuta, Shinsen, Tokuoka, Chikkyo, Ono, Saburo, Aso, Mitsuo, Kano, Yukihisa, Isobe, Masuo, Ikeda, Keiji, Usami, Sadamasa, Motonaga, Churyo, Sato, Josaku, Maeda, Yonezo, Shibata, Yasuo, Taguchi, Tamako, Kataoka, Kaii, Higashiyama, Hanjiro, Sakamoto, Makoto, Mikami, Hidetaka, Ono, Kenzo, Okada, Takeo, Yamaguchi, Ryohei, Koiso, Kinosuke, Ebihara, Kazuo, Tamura, Tatsuoki, Nambata, Jiro, Yoshihara, Kaoru, Yamaguchi, Yoshio, Mori, Yasuo, Kazuki, Minoru, Kawabata, Tadashi, Sugimatha, Kumi, Sugai, Gen'ichiro, Inokuma, Takanori, Ogisu, Ryonosuke, Simomura, Shingo, Hoshino, Masayoshi, Nakamura, Shujin, Mizuta, Matayo, Mayama, Ikuo, Hirayama, Morikazu, Kumagai, Gentaro, Koito, Tamiji, Kitagawa, Takeshi, Hayashi, Ichiro, Fukuzawa, Yataro, Noguchi, Noriyuki, Ushijima, Gaku, Onogi. (1996). 1964: a Turning Point In Japanese Art . South Australia: Museum Of Contemporary Of Art, Tokyo.

Chicago Style

Taizo, Yoshinaka, Yoshitatsu, Yanagihara, Masakazu, Horiuti, Kazuo, Yagi.., Kazuo, Yagi, Kakuzo, Tatehata, Hito, Yoshikuni, Iida, Jo, Oda, Hisayuki, Mogami, Isamu, Wakabayashi, Teruo, Miyagi, Kikuji, Yamashita, Yoshio, Sekine, Kenji, Kusaka, Fumiaki, Fukita, Masaaki, Yamada, Tadaaki, Kuwayama, Atsuko, Tanaka, Minoru, Onoda, Shuji, Mukai, Kiyoshi, Hasegawa, Yozo, Hamaguchi, Arinori, Ichihara, Hideo, Hagiwara, Chimei, Hamada, Tetsuro, Komai, Ryonosuke, Fukui, Yukio, Fukazawa, Hiroshi, Fujimatsu, Yutaka, Matsuzawa, Kikuko, Morimoto, Koichi, Tateishi, Yoshishige, Saito, Toshinobu, Onosato, Tomonori, Toyofuku, Hisao, Domoto, Taro, Okamoto, Yuki, Katsura, Ryokichi, Mukai, Misao, Yokoyama, Yasuo, Ueno, Hiroshi, Nakamura, Junzo, Watanabe, Tomio, Miki, Genpei, Akasegawa, Katsuhiro, Yamaguchi, Ai-O, Shizuo, Hariu, Shinjiro, Okamoto, Ushio, Shinohara, Yushio, Murakami, Mokuma, Kikuhata, Nobuaki, Kojima, Natsuyuki, Nakanishi, Sushaku, Arakawa, Akira, Shimizu, Jiro, Takamatsu, Michio, Fukuoka, Tadanori, Yokoo, Kazuo, Shiraga, Kayama, Matazo, Kayo, Yamaguchi, Eien, Iwahashi, Toyoshiro, Fukuda, Kojin, Sawa, Kenji, Yoshioka, Eigetsu, Kitazawa, Yasushi, Sugiyama, Tatsuo, Takayama, Kojin, Kudo, Kohei, Morita, Hajin, Iwasaki, Gutei, Ono, Shunjin, Mizuta, Shinsen, Tokuoka, Chikkyo, Ono, Saburo, Aso, Mitsuo, Kano, Yukihisa, Isobe, Masuo, Ikeda, Keiji, Usami, Sadamasa, Motonaga, Churyo, Sato, Josaku, Maeda, Yonezo, Shibata, Yasuo, Taguchi, Tamako, Kataoka, Kaii, Higashiyama, Hanjiro, Sakamoto, Makoto, Mikami, Hidetaka, Ono, Kenzo, Okada, Takeo, Yamaguchi, Ryohei, Koiso, Kinosuke, Ebihara, Kazuo, Tamura, Tatsuoki, Nambata, Jiro, Yoshihara, Kaoru, Yamaguchi, Yoshio, Mori, Yasuo, Kazuki, Minoru, Kawabata, Tadashi, Sugimatha, Kumi, Sugai, Gen'ichiro, Inokuma, Takanori, Ogisu, Ryonosuke, Simomura, Shingo, Hoshino, Masayoshi, Nakamura, Shujin, Mizuta, Matayo, Mayama, Ikuo, Hirayama, Morikazu, Kumagai, Gentaro, Koito, Tamiji, Kitagawa, Takeshi, Hayashi, Ichiro, Fukuzawa, Yataro, Noguchi, Noriyuki, Ushijima, Gaku, Onogi. 1964: a Turning Point In Japanese Art. South Australia: Museum Of Contemporary Of Art, Tokyo, 1996. Katalog dan Terbitan Kegiatan .

MLA Style

Taizo, Yoshinaka, Yoshitatsu, Yanagihara, Masakazu, Horiuti, Kazuo, Yagi.., Kazuo, Yagi, Kakuzo, Tatehata, Hito, Yoshikuni, Iida, Jo, Oda, Hisayuki, Mogami, Isamu, Wakabayashi, Teruo, Miyagi, Kikuji, Yamashita, Yoshio, Sekine, Kenji, Kusaka, Fumiaki, Fukita, Masaaki, Yamada, Tadaaki, Kuwayama, Atsuko, Tanaka, Minoru, Onoda, Shuji, Mukai, Kiyoshi, Hasegawa, Yozo, Hamaguchi, Arinori, Ichihara, Hideo, Hagiwara, Chimei, Hamada, Tetsuro, Komai, Ryonosuke, Fukui, Yukio, Fukazawa, Hiroshi, Fujimatsu, Yutaka, Matsuzawa, Kikuko, Morimoto, Koichi, Tateishi, Yoshishige, Saito, Toshinobu, Onosato, Tomonori, Toyofuku, Hisao, Domoto, Taro, Okamoto, Yuki, Katsura, Ryokichi, Mukai, Misao, Yokoyama, Yasuo, Ueno, Hiroshi, Nakamura, Junzo, Watanabe, Tomio, Miki, Genpei, Akasegawa, Katsuhiro, Yamaguchi, Ai-O, Shizuo, Hariu, Shinjiro, Okamoto, Ushio, Shinohara, Yushio, Murakami, Mokuma, Kikuhata, Nobuaki, Kojima, Natsuyuki, Nakanishi, Sushaku, Arakawa, Akira, Shimizu, Jiro, Takamatsu, Michio, Fukuoka, Tadanori, Yokoo, Kazuo, Shiraga, Kayama, Matazo, Kayo, Yamaguchi, Eien, Iwahashi, Toyoshiro, Fukuda, Kojin, Sawa, Kenji, Yoshioka, Eigetsu, Kitazawa, Yasushi, Sugiyama, Tatsuo, Takayama, Kojin, Kudo, Kohei, Morita, Hajin, Iwasaki, Gutei, Ono, Shunjin, Mizuta, Shinsen, Tokuoka, Chikkyo, Ono, Saburo, Aso, Mitsuo, Kano, Yukihisa, Isobe, Masuo, Ikeda, Keiji, Usami, Sadamasa, Motonaga, Churyo, Sato, Josaku, Maeda, Yonezo, Shibata, Yasuo, Taguchi, Tamako, Kataoka, Kaii, Higashiyama, Hanjiro, Sakamoto, Makoto, Mikami, Hidetaka, Ono, Kenzo, Okada, Takeo, Yamaguchi, Ryohei, Koiso, Kinosuke, Ebihara, Kazuo, Tamura, Tatsuoki, Nambata, Jiro, Yoshihara, Kaoru, Yamaguchi, Yoshio, Mori, Yasuo, Kazuki, Minoru, Kawabata, Tadashi, Sugimatha, Kumi, Sugai, Gen'ichiro, Inokuma, Takanori, Ogisu, Ryonosuke, Simomura, Shingo, Hoshino, Masayoshi, Nakamura, Shujin, Mizuta, Matayo, Mayama, Ikuo, Hirayama, Morikazu, Kumagai, Gentaro, Koito, Tamiji, Kitagawa, Takeshi, Hayashi, Ichiro, Fukuzawa, Yataro, Noguchi, Noriyuki, Ushijima, Gaku, Onogi. 1964: a Turning Point In Japanese Art. South Australia: Museum Of Contemporary Of Art, Tokyo, 1996. Katalog dan Terbitan Kegiatan .

Turabian Style

Taizo, Yoshinaka, Yoshitatsu, Yanagihara, Masakazu, Horiuti, Kazuo, Yagi.., Kazuo, Yagi, Kakuzo, Tatehata, Hito, Yoshikuni, Iida, Jo, Oda, Hisayuki, Mogami, Isamu, Wakabayashi, Teruo, Miyagi, Kikuji, Yamashita, Yoshio, Sekine, Kenji, Kusaka, Fumiaki, Fukita, Masaaki, Yamada, Tadaaki, Kuwayama, Atsuko, Tanaka, Minoru, Onoda, Shuji, Mukai, Kiyoshi, Hasegawa, Yozo, Hamaguchi, Arinori, Ichihara, Hideo, Hagiwara, Chimei, Hamada, Tetsuro, Komai, Ryonosuke, Fukui, Yukio, Fukazawa, Hiroshi, Fujimatsu, Yutaka, Matsuzawa, Kikuko, Morimoto, Koichi, Tateishi, Yoshishige, Saito, Toshinobu, Onosato, Tomonori, Toyofuku, Hisao, Domoto, Taro, Okamoto, Yuki, Katsura, Ryokichi, Mukai, Misao, Yokoyama, Yasuo, Ueno, Hiroshi, Nakamura, Junzo, Watanabe, Tomio, Miki, Genpei, Akasegawa, Katsuhiro, Yamaguchi, Ai-O, Shizuo, Hariu, Shinjiro, Okamoto, Ushio, Shinohara, Yushio, Murakami, Mokuma, Kikuhata, Nobuaki, Kojima, Natsuyuki, Nakanishi, Sushaku, Arakawa, Akira, Shimizu, Jiro, Takamatsu, Michio, Fukuoka, Tadanori, Yokoo, Kazuo, Shiraga, Kayama, Matazo, Kayo, Yamaguchi, Eien, Iwahashi, Toyoshiro, Fukuda, Kojin, Sawa, Kenji, Yoshioka, Eigetsu, Kitazawa, Yasushi, Sugiyama, Tatsuo, Takayama, Kojin, Kudo, Kohei, Morita, Hajin, Iwasaki, Gutei, Ono, Shunjin, Mizuta, Shinsen, Tokuoka, Chikkyo, Ono, Saburo, Aso, Mitsuo, Kano, Yukihisa, Isobe, Masuo, Ikeda, Keiji, Usami, Sadamasa, Motonaga, Churyo, Sato, Josaku, Maeda, Yonezo, Shibata, Yasuo, Taguchi, Tamako, Kataoka, Kaii, Higashiyama, Hanjiro, Sakamoto, Makoto, Mikami, Hidetaka, Ono, Kenzo, Okada, Takeo, Yamaguchi, Ryohei, Koiso, Kinosuke, Ebihara, Kazuo, Tamura, Tatsuoki, Nambata, Jiro, Yoshihara, Kaoru, Yamaguchi, Yoshio, Mori, Yasuo, Kazuki, Minoru, Kawabata, Tadashi, Sugimatha, Kumi, Sugai, Gen'ichiro, Inokuma, Takanori, Ogisu, Ryonosuke, Simomura, Shingo, Hoshino, Masayoshi, Nakamura, Shujin, Mizuta, Matayo, Mayama, Ikuo, Hirayama, Morikazu, Kumagai, Gentaro, Koito, Tamiji, Kitagawa, Takeshi, Hayashi, Ichiro, Fukuzawa, Yataro, Noguchi, Noriyuki, Ushijima, Gaku, Onogi. 1964: a Turning Point In Japanese Art. South Australia: Museum Of Contemporary Of Art, Tokyo, 1996. Katalog dan Terbitan Kegiatan .