Penggayaan APA

Hirafuku, Hyakusui, Ishii, Shigeo, Aso, Saburo, Sato, Churyo, Higashiyama, Kaii, Fukuda, Heihachiro, Yokoyama, Misao, Takayama, Tatsuo, Tokuoka, Shinsen, Kayama, Matazo, Nambata, Tatsuoki, Yamaguchi, Takeo, Ei-Kyu, Onosato, Toshinobu, Okamoto, TAro, Hamada, Chimei, Kobayashi, Kokei, Uemura, Shoen, Yasui, Sotao, Yasui, Sotaro, Sakamoto, Hanjiro, Hashimoto, Heihachi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Ai-Mitsu, Matsumoto, Shunsuke, Koiso, Ryohei, Shimizu, Toshi, Kazuki, Yasuo, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Suga, Kishio, Enokura, Koji, Kawaguchi, Tatsuo, Nomura, Hitoshi, Yamanaka, Nobuo, Tatsuno, Toeko, Kusuma, Yayoi, Richter, Gerhard, Nakamura, Kazumi, Kobayashi, Masato, Endo, Toshikatsu, Muraoka, Saburo, Toya, Shigeo, Lee, U-Fan, Wakabayashi, Isamu, Sugai, Kumi, Yamada, Masaaki, Arakawa, Shusaku, Takamatsu, Jiro, Komai, Tetsuro, Hamaguchi, Yozo, Ikeida, Masuo, Yanagihara, Yoshitasu, Ueda, Shoji, Ishimoto, Yasuhiro, Tomatsu, Somai, Moriyama, Daido, MIki, Tomio, Ishiuchi, Miyako, Bacon, Francis, Fujishima, Takeji, Hirakushi, Denchu, Shinkai, Taketaro, Yorozu, Tetsugoro, Yamamoto, Kanae, Takamura, Kotaro, Yokoyama, Taikan, Toioka, Tessai, Murakami, Kagaku, Tsuchida, Bakusen, Nakamura, Tsune, Ogiwara, Morie, Nakahara, Teijiro, Oshita, Tojiro, Kosugi, Hoan (Misei), Klee, Paul, Leger, Fernand, Rousseau, Henri, Sugimoto, Hiroshi, Hishida, Shunso, Shimomura, Kanzan, Kawai, Gyokudo, Takeuchi, Seiho, Kuroda, Seiki, Harada, Naojiro, Wada, Sanzo, Ishii, Hakutei, Nakazawa, Hiromitsu, Murayama, Kaita, Sekine, Shoji, Fujita, Tsuguharu, Noda, Hideo, Saeki, Yuzo, Kuniyoshi, Yasuo, Ogura, Yuki, Hasekawa, Toshiyuki, Hasegawa, Kiyoshi, Fujimaki, Yoshio, Taninaka, Yasunori, Kaburaki, Kiyokata, Suda, Kunitaro, Umehara, Ryuzaburo, Yasuda, Yukihiko, Migishi, Kotaro, Fukuzawa, Ichiro, Kishida, Ryusei, Koide, Narashige, Omoda, Seiju, Hayami, Gyoshu, Kokoschka, Oskar, Kambara, Tai, Murayama, Tomoyoshi, Kandinsky, Wassily, Nakada, Sadanosuke, Koga, Harue, Delaunay, Robert, Arp, Jean (Hans), Kitawaki, Noboru, Kawabata, Ryushi. (2005). Modern Japanese Art, A Concise History Gallery Guide to The Collection of the National Museum of Modern Art, Tokyo . Tokyo, Japan: the National Museum of Modern Art, Tokyo.

Chicago Style

Hirafuku, Hyakusui, Ishii, Shigeo, Aso, Saburo, Sato, Churyo, Higashiyama, Kaii, Fukuda, Heihachiro, Yokoyama, Misao, Takayama, Tatsuo, Tokuoka, Shinsen, Kayama, Matazo, Nambata, Tatsuoki, Yamaguchi, Takeo, Ei-Kyu, Onosato, Toshinobu, Okamoto, TAro, Hamada, Chimei, Kobayashi, Kokei, Uemura, Shoen, Yasui, Sotao, Yasui, Sotaro, Sakamoto, Hanjiro, Hashimoto, Heihachi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Ai-Mitsu, Matsumoto, Shunsuke, Koiso, Ryohei, Shimizu, Toshi, Kazuki, Yasuo, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Suga, Kishio, Enokura, Koji, Kawaguchi, Tatsuo, Nomura, Hitoshi, Yamanaka, Nobuo, Tatsuno, Toeko, Kusuma, Yayoi, Richter, Gerhard, Nakamura, Kazumi, Kobayashi, Masato, Endo, Toshikatsu, Muraoka, Saburo, Toya, Shigeo, Lee, U-Fan, Wakabayashi, Isamu, Sugai, Kumi, Yamada, Masaaki, Arakawa, Shusaku, Takamatsu, Jiro, Komai, Tetsuro, Hamaguchi, Yozo, Ikeida, Masuo, Yanagihara, Yoshitasu, Ueda, Shoji, Ishimoto, Yasuhiro, Tomatsu, Somai, Moriyama, Daido, MIki, Tomio, Ishiuchi, Miyako, Bacon, Francis, Fujishima, Takeji, Hirakushi, Denchu, Shinkai, Taketaro, Yorozu, Tetsugoro, Yamamoto, Kanae, Takamura, Kotaro, Yokoyama, Taikan, Toioka, Tessai, Murakami, Kagaku, Tsuchida, Bakusen, Nakamura, Tsune, Ogiwara, Morie, Nakahara, Teijiro, Oshita, Tojiro, Kosugi, Hoan (Misei), Klee, Paul, Leger, Fernand, Rousseau, Henri, Sugimoto, Hiroshi, Hishida, Shunso, Shimomura, Kanzan, Kawai, Gyokudo, Takeuchi, Seiho, Kuroda, Seiki, Harada, Naojiro, Wada, Sanzo, Ishii, Hakutei, Nakazawa, Hiromitsu, Murayama, Kaita, Sekine, Shoji, Fujita, Tsuguharu, Noda, Hideo, Saeki, Yuzo, Kuniyoshi, Yasuo, Ogura, Yuki, Hasekawa, Toshiyuki, Hasegawa, Kiyoshi, Fujimaki, Yoshio, Taninaka, Yasunori, Kaburaki, Kiyokata, Suda, Kunitaro, Umehara, Ryuzaburo, Yasuda, Yukihiko, Migishi, Kotaro, Fukuzawa, Ichiro, Kishida, Ryusei, Koide, Narashige, Omoda, Seiju, Hayami, Gyoshu, Kokoschka, Oskar, Kambara, Tai, Murayama, Tomoyoshi, Kandinsky, Wassily, Nakada, Sadanosuke, Koga, Harue, Delaunay, Robert, Arp, Jean (Hans), Kitawaki, Noboru, Kawabata, Ryushi. Modern Japanese Art, A Concise History Gallery Guide to The Collection of the National Museum of Modern Art, Tokyo. Tokyo, Japan: the National Museum of Modern Art, Tokyo, 2005. Katalog dan Terbitan Kegiatan .

MLA Style

Hirafuku, Hyakusui, Ishii, Shigeo, Aso, Saburo, Sato, Churyo, Higashiyama, Kaii, Fukuda, Heihachiro, Yokoyama, Misao, Takayama, Tatsuo, Tokuoka, Shinsen, Kayama, Matazo, Nambata, Tatsuoki, Yamaguchi, Takeo, Ei-Kyu, Onosato, Toshinobu, Okamoto, TAro, Hamada, Chimei, Kobayashi, Kokei, Uemura, Shoen, Yasui, Sotao, Yasui, Sotaro, Sakamoto, Hanjiro, Hashimoto, Heihachi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Ai-Mitsu, Matsumoto, Shunsuke, Koiso, Ryohei, Shimizu, Toshi, Kazuki, Yasuo, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Suga, Kishio, Enokura, Koji, Kawaguchi, Tatsuo, Nomura, Hitoshi, Yamanaka, Nobuo, Tatsuno, Toeko, Kusuma, Yayoi, Richter, Gerhard, Nakamura, Kazumi, Kobayashi, Masato, Endo, Toshikatsu, Muraoka, Saburo, Toya, Shigeo, Lee, U-Fan, Wakabayashi, Isamu, Sugai, Kumi, Yamada, Masaaki, Arakawa, Shusaku, Takamatsu, Jiro, Komai, Tetsuro, Hamaguchi, Yozo, Ikeida, Masuo, Yanagihara, Yoshitasu, Ueda, Shoji, Ishimoto, Yasuhiro, Tomatsu, Somai, Moriyama, Daido, MIki, Tomio, Ishiuchi, Miyako, Bacon, Francis, Fujishima, Takeji, Hirakushi, Denchu, Shinkai, Taketaro, Yorozu, Tetsugoro, Yamamoto, Kanae, Takamura, Kotaro, Yokoyama, Taikan, Toioka, Tessai, Murakami, Kagaku, Tsuchida, Bakusen, Nakamura, Tsune, Ogiwara, Morie, Nakahara, Teijiro, Oshita, Tojiro, Kosugi, Hoan (Misei), Klee, Paul, Leger, Fernand, Rousseau, Henri, Sugimoto, Hiroshi, Hishida, Shunso, Shimomura, Kanzan, Kawai, Gyokudo, Takeuchi, Seiho, Kuroda, Seiki, Harada, Naojiro, Wada, Sanzo, Ishii, Hakutei, Nakazawa, Hiromitsu, Murayama, Kaita, Sekine, Shoji, Fujita, Tsuguharu, Noda, Hideo, Saeki, Yuzo, Kuniyoshi, Yasuo, Ogura, Yuki, Hasekawa, Toshiyuki, Hasegawa, Kiyoshi, Fujimaki, Yoshio, Taninaka, Yasunori, Kaburaki, Kiyokata, Suda, Kunitaro, Umehara, Ryuzaburo, Yasuda, Yukihiko, Migishi, Kotaro, Fukuzawa, Ichiro, Kishida, Ryusei, Koide, Narashige, Omoda, Seiju, Hayami, Gyoshu, Kokoschka, Oskar, Kambara, Tai, Murayama, Tomoyoshi, Kandinsky, Wassily, Nakada, Sadanosuke, Koga, Harue, Delaunay, Robert, Arp, Jean (Hans), Kitawaki, Noboru, Kawabata, Ryushi. Modern Japanese Art, A Concise History Gallery Guide to The Collection of the National Museum of Modern Art, Tokyo. Tokyo, Japan: the National Museum of Modern Art, Tokyo, 2005. Katalog dan Terbitan Kegiatan .

Turabian Style

Hirafuku, Hyakusui, Ishii, Shigeo, Aso, Saburo, Sato, Churyo, Higashiyama, Kaii, Fukuda, Heihachiro, Yokoyama, Misao, Takayama, Tatsuo, Tokuoka, Shinsen, Kayama, Matazo, Nambata, Tatsuoki, Yamaguchi, Takeo, Ei-Kyu, Onosato, Toshinobu, Okamoto, TAro, Hamada, Chimei, Kobayashi, Kokei, Uemura, Shoen, Yasui, Sotao, Yasui, Sotaro, Sakamoto, Hanjiro, Hashimoto, Heihachi, Onchi, Koshiro, Munakata, Shiko, Ai-Mitsu, Matsumoto, Shunsuke, Koiso, Ryohei, Shimizu, Toshi, Kazuki, Yasuo, Saito, Yoshishige, Yoshihara, JIro, Suga, Kishio, Enokura, Koji, Kawaguchi, Tatsuo, Nomura, Hitoshi, Yamanaka, Nobuo, Tatsuno, Toeko, Kusuma, Yayoi, Richter, Gerhard, Nakamura, Kazumi, Kobayashi, Masato, Endo, Toshikatsu, Muraoka, Saburo, Toya, Shigeo, Lee, U-Fan, Wakabayashi, Isamu, Sugai, Kumi, Yamada, Masaaki, Arakawa, Shusaku, Takamatsu, Jiro, Komai, Tetsuro, Hamaguchi, Yozo, Ikeida, Masuo, Yanagihara, Yoshitasu, Ueda, Shoji, Ishimoto, Yasuhiro, Tomatsu, Somai, Moriyama, Daido, MIki, Tomio, Ishiuchi, Miyako, Bacon, Francis, Fujishima, Takeji, Hirakushi, Denchu, Shinkai, Taketaro, Yorozu, Tetsugoro, Yamamoto, Kanae, Takamura, Kotaro, Yokoyama, Taikan, Toioka, Tessai, Murakami, Kagaku, Tsuchida, Bakusen, Nakamura, Tsune, Ogiwara, Morie, Nakahara, Teijiro, Oshita, Tojiro, Kosugi, Hoan (Misei), Klee, Paul, Leger, Fernand, Rousseau, Henri, Sugimoto, Hiroshi, Hishida, Shunso, Shimomura, Kanzan, Kawai, Gyokudo, Takeuchi, Seiho, Kuroda, Seiki, Harada, Naojiro, Wada, Sanzo, Ishii, Hakutei, Nakazawa, Hiromitsu, Murayama, Kaita, Sekine, Shoji, Fujita, Tsuguharu, Noda, Hideo, Saeki, Yuzo, Kuniyoshi, Yasuo, Ogura, Yuki, Hasekawa, Toshiyuki, Hasegawa, Kiyoshi, Fujimaki, Yoshio, Taninaka, Yasunori, Kaburaki, Kiyokata, Suda, Kunitaro, Umehara, Ryuzaburo, Yasuda, Yukihiko, Migishi, Kotaro, Fukuzawa, Ichiro, Kishida, Ryusei, Koide, Narashige, Omoda, Seiju, Hayami, Gyoshu, Kokoschka, Oskar, Kambara, Tai, Murayama, Tomoyoshi, Kandinsky, Wassily, Nakada, Sadanosuke, Koga, Harue, Delaunay, Robert, Arp, Jean (Hans), Kitawaki, Noboru, Kawabata, Ryushi. Modern Japanese Art, A Concise History Gallery Guide to The Collection of the National Museum of Modern Art, Tokyo. Tokyo, Japan: the National Museum of Modern Art, Tokyo, 2005. Katalog dan Terbitan Kegiatan .