Penggayaan APA

Yohta, Tanabe, Harumi, Yahata, Michiko, Uehara, Shigeo, Kubota, Shigeki, Fukumoto, Yasuko, Fujino, Yasushi, Tanaka, Masayuki, Hashimoto, Yoshiaki, Taguchi, Tsukasa, Kofusiwaki, Yoshihiko, Takahashi, Ryoji, Shibuya, Tomohiro, Kano, Etsuko, Tashima, Harumi, Nakashima, Akihiro, Maeta, Sueharu, Furkami, Taeji, Miyamoto. (2002). Contemporary Japanese Crafts: Materials And Way Of Formative Thinking . Jakarta: Galeri Nasional Indonesia.

Chicago Style

Yohta, Tanabe, Harumi, Yahata, Michiko, Uehara, Shigeo, Kubota, Shigeki, Fukumoto, Yasuko, Fujino, Yasushi, Tanaka, Masayuki, Hashimoto, Yoshiaki, Taguchi, Tsukasa, Kofusiwaki, Yoshihiko, Takahashi, Ryoji, Shibuya, Tomohiro, Kano, Etsuko, Tashima, Harumi, Nakashima, Akihiro, Maeta, Sueharu, Furkami, Taeji, Miyamoto. Contemporary Japanese Crafts: Materials And Way Of Formative Thinking. Jakarta: Galeri Nasional Indonesia, 2002. Majalah dan Terbitan Berkala.

MLA Style

Yohta, Tanabe, Harumi, Yahata, Michiko, Uehara, Shigeo, Kubota, Shigeki, Fukumoto, Yasuko, Fujino, Yasushi, Tanaka, Masayuki, Hashimoto, Yoshiaki, Taguchi, Tsukasa, Kofusiwaki, Yoshihiko, Takahashi, Ryoji, Shibuya, Tomohiro, Kano, Etsuko, Tashima, Harumi, Nakashima, Akihiro, Maeta, Sueharu, Furkami, Taeji, Miyamoto. Contemporary Japanese Crafts: Materials And Way Of Formative Thinking. Jakarta: Galeri Nasional Indonesia, 2002. Majalah dan Terbitan Berkala.

Turabian Style

Yohta, Tanabe, Harumi, Yahata, Michiko, Uehara, Shigeo, Kubota, Shigeki, Fukumoto, Yasuko, Fujino, Yasushi, Tanaka, Masayuki, Hashimoto, Yoshiaki, Taguchi, Tsukasa, Kofusiwaki, Yoshihiko, Takahashi, Ryoji, Shibuya, Tomohiro, Kano, Etsuko, Tashima, Harumi, Nakashima, Akihiro, Maeta, Sueharu, Furkami, Taeji, Miyamoto. Contemporary Japanese Crafts: Materials And Way Of Formative Thinking. Jakarta: Galeri Nasional Indonesia, 2002. Majalah dan Terbitan Berkala.