Koleksi Kembali
Ditemukan 3 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Sihong"
Permintaan membutuhkan 0,49124 detik untuk selesai

Figure Drawing Exhibition

Pengarang : Kurnia, AS - Setiadikara, Chusin - Wijaya, I Nyoman - Wiwoho, Bambang - Munadi - Pendergrast, Kerry - Cundrawan, T - AZ, Budie - Olii, Rocky Christian - Djati, Damar Permono - Giri, Anak Agung Anom - Aricadia - Baenner, Bernd - Schouten, Co - Kurniawan, Chandra - Erlina, Doho - Rai, De - Kirana, Djaya, Tjandra - Boma, Felicia Mirayati - Tjidera, Gung - Arjawa, I Made - Pastika, I Wayan - Gama, I Made - Arifin, Johan - Paryono, Joko - SW, J. Hadi - Ambara, Kadek - Agus S, Katro - Tjahyadi, King - Yamazaki, Kazu - Luciana - Suryo, Maria Rahayuti - Arifin, M - Liang, Oey Khie - Pranoto - Ronny - Sugeng - Sihong - Ardiansyah, Sofyan - Setiawan, Sonny - Suminarto - TM, Susilo - Mahon, Sari Cheryl Maree - Tjwan, Tek - Tonny - rijinbende, Vincent - Wartono - Kuncoro, Willy - Iskandar, Yunus - Sunarya, Ziggie -

Figuratif ke-2

Pengarang : Wiharso, Entang - Gunarsa, Nyoman - Adi, Sutjipto - Sudarisman - Pekik, Djoko - S. Sudjojono - Abdullah, Basuki - Kirana, D. Tjandra - Blanco, Antonio - Smit, Arie - Dullah - H. Widayat - Apin, Mochtar - Mulyadi W - Hadjar, Ida - Soetopo - Arifien - Sihong - Srihadi S - Chusin S - Hong, Hoo Kim - Jeihan S - Andre SR, Tubagus - Anwar, Ahmad Z - Berli S - Trubus S -

Catalogue Art Singapore 2007: The Contemporary Asian Art Fair

Pengarang : Warhol, Andy - Cakra, Gusti Alit - Masriadi, I Nyoman - Yunizar - Putra, Agung Mangu - Christine, Ay Tjoe - Sirait, Pintor - Wei, Guo - Zhigang, Tang - Chunya, Zhou - Utarit, Natee - Winkler, Richard - Hoa, Dang Xuan - Kezhan, Chen - yoo, Kim Dong - Chan, Eric - Soedarsono, Srihadi - Sharma, Jeremy - Kusuma, Yayoi - Neif, Arifien - Sudiarta, I Wayan - Antara, Udin - Xingwei, Wang - Jin, Wang - Yiluo, Bai - Nayar, Parvathi - Napurrala, Narpula Scobie - Nangala, Mantua James - Vinciguerra, Margaret - Cerey, Karen - To, Ji Wye - Yun, Yang Tze - Greve, Michael - Dawo, Zhang - Lister, Anthony - Tippett, Monique - Yu, Chan - Jia, Liu - Siwei, Zhou - Yang, Wan - Xuan, Ai - Yatsai, Chiu - Tinyun, Tsui - Duoling, He - Kawen, Jing - Kuan, Baet Yeok - Hui, Soh Chee - Yuson, Reginald - Li Wee, Kheng - Xin, Hui - Peng, Zhang - Naruse, Ryo - Young, Kim Chang - Aifan, Shan - Jianmin, Wang - Zhengjie, Nie - Xiaqi, Li - Yaoxian, Liu - Yu, Yan - Kyi, Khin Win - San, kywt Kay Thar Soe - Yang, Yu Yu - Yang, Chihung - Hou, Chun Ming - Hwang, Caroline - Zhaoyang, Yin - Geun, Cho Sang - Hoon, Lee Ki - Ling, Hong - Lin, Xu Dong - Min, Xu - Kay, Chu Ek - Peng, Lim Tze - Kwan, Goh Beng - Massimo - Tattoni, Andreas - Paul, Jagannath - Dupatre, Vijay - Mocan, Dorina - Juanli, Jia - Hanxi, Yu - Yingzhao, Liu - Congyi, Jiang - An, Rhee Hyun - Ju, Lee Suk - Jong, Kim Byung - Ee, Jensen - Keikou, Aoyama - Shojiro, Kato - Xuhui, Mao - Jun, Wu - Xiaofang, Yuan - Jangping, Li - Cheong, Teng Nee - Ping, Wang Ke - Gan, Gu - Luz, Arturo - Rubio, Dominic - Velasco, Lidia - Molodkin, Andrei - Tianbing, Li - Kang, Shin Duk - Alloi, Sharanu - Rathod, Monohar - Ghi, Bahk Seon - Minjun, Yue - Kuen, Lee Sung - Arman - Il, Lee Myung - Hyun, Kim Ji - Matsuda, Masaaki - Jae, Im Young - Iba, Yasuko - Goswan, debraj - T.M, Azis - Bhattacharjee, Chandra - Tong, Tian Xu - Ye, He Chun - Bin, Shen Shu - Bo, Jiang - Shenoy, Indian Master K.M - Hussain, Farhad - Chul, Lee ho - Xiaogang, Zhang - Fanzhi, Zeng - Zheng, Feng - Zhilong, Qi - Chaudhury, Sharmi - Bal, Alok - Muncho, Ki - Jie, Zeng - Jain, Ajoy V - Mahendrayasa, Gede - Yong, Kim Duck - Geol, Choi Yeong - Wook, Do Sung - Polke, Sigmar - Qing, Wang Huai - Jiang, Xu - Wong, Tony - Lin, Yang Mao - Xinping, Su - Jin, Guo - Shuo, Jiang - Shaoxiang, Wu - Hidayat, SP - Hong, Xiao - Gang, Huang - Song, Xue - Fan, Yang - Bo, Yan - Shuang, Li - Ping, Xiao - Ngok, Nguyen Tuan - Anh, Dau Quang - Hai, Zhu - Anh, Mai - Wenling, Chen - Sihong, Ren - Dong, Gong - Zhi, Jiang - Fan, Yu - Tae, Park Sung - Deok, Lee Yong - Dahl, Astrid - Kho, Daniel - Marra, I Ketut -