Koleksi Kembali
Ditemukan 19 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Mardian"
Permintaan membutuhkan 0,48555 detik untuk selesai
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Sontoloyo

Pengarang : Supria, Dede Eri - Hardi - Nashar - Resobowo, Basuki - Effendi, Oesman - Zaini - Bujono, Bambang - Hartoyo, Muryoto - Mardian - Saluling, Donald S - Isbandi, Rudi - Ma'aroef, Ipe - Gozali, Ipung - Lusandiana, Lisistrata - Paul, Iwan - Gozali, Djodjo - Widjaja, Wahyu - Setiawan, Arief - Harsono, Bambang - Cedhar, Dhar - Noermala, Duki - Emeraldo, Elvi - Zein, Hongky - Widodo, Iwan - Fuddy, Kana - Yudistira, Micky - Bemoe, Nanoek - Setiawan, M Nashir - Amalia, Putri Ayu - Osmand, Ronald - Bayudono, R. Yoso - Widiyatno, - Ikhsan, Yanuar - Arto, Yulius Seto Parama -

Wacana Edisi 15, Tahun IV 2003: Pendidikan Populer Dekolonisasi Metedologi

Pengarang : J. Sumardianta - Fauzi, Noer - Freire, Paulo - Nuryatno, M Agus - Jordan, Steven - Smith, Linda Tuhiwai - Maguire, Patricia - Rahardjo, Toto - Wulandari, Danarti - Achmaliadi, Restu - Salim, Hairus HS -

MILESTONES biennale jakarta 2006

Pengarang : Supangkat, Jim - Arahmaiani - Hara, Eddie - Shitaresmi, Laksmi - Rosid - Masriadi, I Nyoman - Sukadana, I Made - Supria, Dede Eri - Wianta, Made - Prayitno, Aming - Wiharso, Entang - Nasirun - Erawan, Nyoman - Dwiarso, Sugijo - Ardi, Sun - Suwaji - Murti, Krisna - Sanjaya, Tisna - Affandi, Kartika - Afatara, Narsen - Gunarsa, Nyoman - Adnan, Syaiful - Adi, Sutjipto - Sunaryo - Soetriyono, Eddy - Sofian, Freddy - Sirait, Pintor - Sabana, Setiawan - Dachlan, Umi - Suseno, Hendro - Affandi - Hanafi - Effendy, rifky - Sudarisman - Pekik, Djoko - Wisetrotomo, Suwarno - Hardi - Sinaga, Dolorosa - Suatmadji - Nashar - Sumardjo, Trisno - Resobowo, Basuki - Effendi, Oesman - Wakidi - Sudarso - Dullah - Fong, Lee Man - Natalsya, Amrus - Kerton, Sudjana - Gunawan, Hendra - Apin, Mochtar - Rusli - Iskandar, Popo - Djamin, Nasjah - Nuarta, Nyoman - Simatupang, Awan - Radjab, Hardiman - Karnaya, Iriantine - Salim - Santosa, Sigit - Mariani, Yani - Moelyono - Alibasyah, Abas - Syahwil - Hasan, Asikin - Thung, Jerry - Soegijo, Gregorius Sidharta - Sagito, Ivan - Widayanto, F - Yahya, Amri - Kamal, Agus - Sasmitawinata, Barli - Irsam - Hajar, Ida - Hartini, Lucia - Rasyid, Astari - Widiyanto, Indra - Sugeng, Pratomo - Nasution, Marida - Widagdo, Rita - Ernawati, Yanuar - Widayat - Sadali, Ahmad - Kusnadi - Mardian - Suparto - Riyanto, Hendrawan - Warsito, Tulus - Trisno, Joni - Sidik, Fadjar - Sahar, Lian - Mahyar - Sondak - Suhadi - Harjiman - Trubus - W, Mulyadi - Danarto - Djaja, Agus - Yudhokusumo, Kartono - Rahman, Amang - Kussudiardjo, Bagong - Djaya, Otto - Isbandi, Rudi - Prinka, S - Sriyani - Riyanto, Gendut - Ardhie, Bonyong Munny - Lubis, Batara - Tarmizi, Itji - Adam, Sarnadi - Sumanta, Wahdi - Soedibio - Soedarsono, Srihadi - Jeihan - Sukatmo, Dwijo - Wahono, Sri Warso - Makhfoed - Koto, Nuzurlis - Yunnah, Sri - Suprihadi, Y. Eka - Damas - Supono, O.H. - Srihadi, Farida - Kuswadji - Sunaryo, Eddy - Abdullah, Basoeki - Tusan, Nyoman - DJalari, Yusuf Affendi - Handriyo - Roelijati - Mudjita - Arsono - Pirous, Erna - Kholim, Abdul - Swasono, Hening - Sukirno, RGA - Sudaryono - Sudiro, V.A. - Suyatna - Hisman, Dan - Jolly, Agoes - Mochtar, But - Lie, Firman - Pirous, A.D. - Sudjojono, S. - Purnomosidhi, Ipong - Roedjito - Zaelani, Rizky A. - Rahman, Alex Lutfi - Hakim, Arfial Arsyad - Kurnia, AS. - Pakurimba, Asri Nugroho - S., Boyke Aditya K - Peransi, D.A. - S., Diyanto - Sunnasa, Emiria - Sumadijaja, Harjadi - Suadi, Hariadi - Ngantung, Heng - Hildawati - Ma'roef Ipe - Isnaeni - Kuswanna, Iwan - Kaboel, Suadi - Soerawan, Koeboe - Muryotohartoyo - S., Nunung W. - Motullah, Oscar - Supada, Pande Gde - S., Priyanto - Yudawinata, Rini Chairin - Saptohudoyo - Siahaan, Simsar - Martowidjoyo, Sidik - M., Subroto S. - R. Sunarto P - S., Suromo D. - Syamsulbahar - Soetanto, T - P., Taufan A. - Yayak "Kencrit" -

Pameran Besar Seni lukis Indonesia Ke II 1976

Pengarang : Supangkat, Jim - Manullang, Ronald - Dachlan, Umi - Effendi, Oesman - Apin, Mochtar - Zaini - Irsam - Sadali, Achmad - Mardian - Sudjojono, S - Muchtar, But - Handrio - Warsito - Sriyani - Lubis, Batara - Djaya, Agus - Maaruf, Ipe - Rachman, Amang - Pribadi, Akuat - Makhfoed - Koto, Nuzurlis - Kusudihardjo, Bagong - S, Tino - Mustadjab, Krisna - Shar, Lian - Hadi, Wirsan - Darsane, I Nyoman - Damas - Srihadi - Banna, Nana - Walangadi, Ali - De, Alin - W.S. Nunung - Supono, O.H. - Tjaniago - Sasah, Arby - Soeroso, Boedi - Lesmana - Arief, Aceng - Chaidir, Sutan - Tamin, Alimin - Daryono, Mohamad - Hakim, Rusli - Affandi, Yusuf - Murdowo -

REINVENTING BALI

Pengarang : Wahyudin - Taman, Pande Ketut - Sutawijaya, Putu - Adi, Wicaksono - Sitompul, AT. - Udiantara, I Gusti Ngurah - Sukari, I Nyoman - Upadana, I Wayan - Putra, Ida Bagus Komang Sindu - Ardika, I Kadek Agus - Astawan, I Kadek Yudi - Sadnyana, I Made Ngurah - Juniartha, I Putu Aan - Legianta, I Wayan - Semadi, Widhi Kertiya - Valasara, Made Gede Wiguna - Mahendra, I Made Adinata - Yasa, I Kadek Dedy Sumantra - Adiana, I Nyoman - Gunawan, Adi - Mustika, I Made Dewa - Suyadnya, Agus Putu - Triarta, I Nyoman - Aji, I Made Aswino - Marutama, Ngurah Tri - Sucitra, I Gede Arya - Parwita, I Ketut Gede Arya - Suarimba, I Made Dalbo - Darya, I Nyoman - Mahendra, Made Toris - Dyanna, I Made - Suta, Pande Nyoman Alit Wijaya - Suarjana, I Putu - Adnyana, I Made Kenak Dwi - Wijaya, Anak Agung Ngurah Surya - Dewantara, I Gusti Ketut Adi - Cakra, Gusti Alit - Wirta, I Gusti Made - Putra, I Made Gede - Wijaya, I Nyoman A - Cahyadi, I Wayan Agus Eka - Budayana, I Wayan Gede - Sumardiana, I Putu Padma - Kuswara, Budi Agung - Sudiastika, I Ketut - Diputra, I Made Widya - Wiratmaja, Tjokorda Bagus - Masriadi, I Nyoman - Widianta, I Wayan - Likawati, Feintje - Patra, I Wayan - Sandika, I Wayan - Sukadana, I Made - Suyasa, I Nyoman - Astrina, I Made Budhi -

Sidharta Auctionner Fine Art Auction 12 December 2010

Pengarang : Sukadana, I Made - Kurniawan, Agung - Palguna, I Made Arya - Sanjaya, Tisna - Gunawan, Aan - Iswandi - Wahyuni, Erica Hestu - Supena, I Made - Sambas, Deden - Katirin - Jono - Setiadikara, Chusin - Iskandar, Popo - Huang, Anton - Ostenrik, Teguh - Alibasyah, Abas - Widayanto, F - Duatmika, I Made - Hofker, Willem Gerard - Koeswana, Iwan - Jopram - Widayat - Faizal - Hanjaya, Gunawan - Kaniko, Adi - Supa, Eko - Bagea, Gunawan - Tjui, Maria - Sudiana, Putu - Ghozali, Ahmad - Anom, Gung - Joeda, Taat - Ganar, Tatang - Mustika, I Dewa Made - Yusuf, Rukmini - Purwa, Ida Bagus Putu - Ruswanto, Eddy - Banna, Nana - Darman - Paindow, Syis - Mas'ud, Mansyur - Ramli, Zaenudin - Faizin - Mokoh, Dewa Putu - Djuprijany, S - Suarjiwatman, I Wayan - Lay, Adam - Sambodja - Vrielink, Nico - Soejatno, Koempoel - Poo, Kok - Dezentje, Ernest - Hasim - Suryaningtyas, Bondan - Braja, Dewa - Du Chattel, Fred. J. - Darmawan, I Nyoman - Martono, Dwi - Eland, Van L. J. - Elout, C.K. - Ferrand, Gabrielle - Kolff, G. & Co - Gandek, I Wayan - Lent, Van - Lamster, J.C. - Mahjuddin - Muliana, I Gusti Putu - Munut, I Wayan - Basalamah, Omar - Perelaer, M.T.H. - Mardianto, Rudi - Rudy, TS - Sawat, I Wayan - Lestari, Sri Ambarwati - Sudana, I Made - Sugantika "Lekung", Ketut - Sudarsono, Sudaryono - Sugita, Dewa Made - Sumarma, I Made Ponk - Teja Astawa, Ketut - Tenang, Ketut - Vries, H.M. De - Ritter, W.L. - Wa'Ka Kastina, Wayan - Yanto - Ginanjar, Yogi - Yusuf, M. - Sumartono, Basuki. - Mareza, Lia. -

Katalog Koleksi Galeri Nasional Indonesia [III]

Pengarang : Adipurnomo, Nindityo - Prayitno, Aming - Sunaryo, Edi - Ardi, Sun - Suwaji - Sanjaya, Tisna - Afatara, Narsen - Gunarsa, Nyoman - Adnan, Syaiful - Sukmana, Tubagus Andre - Adi, Sutjipto - Sunaryo - Sabana, Setiawan - Dachlan, Umi - Affandi - Kurnia, AS - Sudarisman - Firman - Buana, Hendra - Hardi - Nashar - Sudarso - Natalsya, Amrus - Kerton, Sudjana - Gunawan, Hendra - Apin, Mochtar - Rusli - Iskandar, Popo - Zaini - Abad, Pacita - Karnaya, Iriantine - Pulungan, Bernauli - Mustika - Sien, Keng - Widayanto, F - Yahya, Amri - Kamal, Agus - Budiana, Made - Irsam - Hajar, Ida - Hartini, Lucia - Alibasjah, Abas - Ma'mun, Heyi - Suparno - Soemantri, Hildawati - Nasution, Marida - Widayat - Sadali, Ahmad - Kusnadi - Mardian - Sudjojono, S - Hadhy, Sri - Riyanto, Hendrawan - Jumadi - Muchtar, But - Sidik, Fadjar - Handrio - Sahar, Lian - Mahyar - Sondak - Suatmaji - Suminto - Wardoyo - Suwarno - W, Mulyadi - Umar - Rahman, Amang - Gustami - WS, Nunung - Lubis, Batara - Pr, Sunarto - Sorana, Redha - Pengsong, I Wayan - Sumanta, Wahdi - Sunardi - Djaya, Agus - Soedarsono, Srihadi - Marah, Surisman - Sukatmo, Dwijo - Daryono, M - Supada, Pande Gede - Supriyadi - Irawani, Titiana - Supriadi, Eko - Efendi - Bardi, S - Mujiman, Mon - Mustadjab, Krisna - Damas - Kandar, Cak - AS, Budiono - Subroto - Syahnagra - Irawati, Titiana - Suadi, Kabul - Sungkono - Rustamaji - Sumardi - Ibrahim, Yusrizal - Lin, Yuan - Arsono - Modesto, Fernando - Dermawan T., Agus - Setjadipraja, Angkama - Kholim, Abdul - Kuncana, AY - Aisul - Haji, Abd Rachman - Kussudiarjo, Bagong - Abdullah, R. Basuki - KS, Boyke Aditya - Supriya, Dede Eri - Laksono, Dos - Sadin, Erman - Alamhudi, Firdaus - Prasetyo, Godod - Hambali, Hata - Anonim - Swasono, Hening - Mudalam, I Wayan - Gozali, Ipong - Yusup, Indran - Rainbourt, JW - Kuntjoroningrat - Wijayanto, Ketut - Sarawan, Kubu - Saleh, M - Masli - Mansjur - Affandi, Maryati - Djamin, Nashah - Supomo, OH - Effendy, Oesman - Sutomo, Ono Atmo - Pramono, Puput H - Ishandi, Rudi - Simbah, Ramelan - Sukirno, RGA - Samikun - Widodo, Sri - Sudaryono - Tukiyo, Sugeng - Suheib - Bachri, Syamsul - Djufriani, S - Suharno - Prajoko, Setyanto - Tien - Raja, Tatang S - Sugiyanto, Wardoyo - Swiantoro, Wiwi - Yudith - Turas, AAG RK - Bachri, Khairul - Madra, Ketut - Mangkumura - Cepa - Ma'roef, Ipe - Solichin, Gusti - Bendi, Wayan - Pirous, AD - Sudarsono, Arief - Jatimayu, - Soekarno, J Bambang - Budiono, AS - Soekanto - Asyur, Abdul Aziz - Sulaiman, Abdul Raman Al - Song, Pech - Than, Sin Chan - Veasna, Miss Che - Marso, Belky S Ayon - Bangoura, Djibril - Niane, Tam Sei - Prekh, Madhvi - Khreis, Khalid - Islah, Jafar - Han, U Thong - Nunez, Daniz - Vidal, Efrain - Serrepe, Wilbert Piscoya - Alioune, Radiane - Mashamoun, Salih - Chiamchirawat, Viroj - Hung, Dao - Al-Futaih, Fuad - Thang, Vu - Musonda, Maurice - Ilunge, Enock - Mandra, I Nyoman - Yuwono, Son - Tebsatra, Suriya - Imarie - Subroto, Abdullah Suryo - Koleska, Yosef - Trisno, Djoni - Kusumah, Samsudin Harjo - Amier, Yetmon - Subarna, Abay - Akram, Said - Ruliyati - Sudiro, V.A. - Oejang - S, Asnan - Djojopanatas, Soelarmi - Kussuma - Yuan Lin - Mulla, Hasan Al - Jabar, Ali Hasan Al - Mulyadirawan - Hartono, Yusuf, Susilo - Sunarso, Edi - Carrasco - Muhando, Tanga - Ravinder, Reddy G. - Jolly, Agus - Asri - Primus - H, Bachri Nasution - RS, I Made Suparta - Bakir, Moh - Narno - Sareno - Sutadi - Tukiyo - Regug, I Made - Suyatna - Khodihjam, Ali - Baharnas, Muhammad Reza - Jolly, Agoes - Yuga, Surya - Moerany, Watie - Al Jabir, Ali Hasan - Al Mulla, Hassan -

MEN TALK ABOUT LOVE

Pengarang : Dewantara, I Gusti Ketut Adi - Sumardiana, I Putu Padma - Syllabus, Muhammad Lugas - Fattah, Abdul - Purwanto, Heri - Rosidi, Rain - Bangga, Ahmad - Setiawan, Alik - Dodi, Indra - Santoso, Imam - Mahroni, L Aswandi - Muchtarom - Alamsyah, M. Nur - Sandy, Ardidho Art - Susandi, Dwi Dedi - Pradigdo, Feri - Picasso, Gerry Abram - Setiadi, Harri Gita - Kurniawan, Yudhistira - Idris, Muhammad - Marsoyo - Rahman - Hutapea, S. Panorsa - WA, Yohan -

Sidharta Auctioneer Indonesia's Diversity in Fine Art 6 October 2013

Pengarang : Wiradana, I Made - Hara, Eddie - Dono, Heri - Rosid - Masriadi, I Nyoman - Nurhadi, Didik - Suraji - Purwanto, Susilo Budi - Sanjaya, Tisna - Gunarsa, Nyoman - Wahyuni, Erica Hestu - Supena, I Made - Erianto - Dachlan, Umi - Zulfirmansyah - Affandi - Sugiarto, Ugy - Cahaya, Harry - Hanafi - Pekik, Djoko - Siahaan, Semsar - Antoni, Febri - Abdullah, Basuki - Nashar - Sunarso, Edhi - Blanco, Antonio - Smit, Arie - Wakidi - Sudarso - Dullah - Natalsya, Amrus - Apin, Mochtar - Sukmantoro, Jeihan - Rusli - Iskandar, Popo - Djirna, I Made - Ostenrik, Teguh - Diana, Wayan - Djaafar, Hasan - Irsam - Meier, Theo - Arnawa, Ngurah Arya - Kawisar, Aat S - Susena, I Ketut - Mardian - Suparto - Faizal - Warsito, Tulus - W, Mulyadi - Suryawan, Tresna - Ganar, Tatang - Djaya, Otto - Karma, Mara - Anggraini, Dyan - Lubis, Batara - Tarmizi, Itji - Lyosta, Permadi - Lantur, I Wayan - Pasek, Nyoman - Purwa, Ida Bagus Putu - Djaya, Agus - Martowiredjo, Salim - Soedibio - Krijono - Supriyadi - Tjay, Lie Tjoen - Gunarsa, I Nyoman - Suja, I Wayan - Supono, Ogeng Heru - Soerono - Setem, I Wayan - Mardijanto, Rudy - Faizin - Sujana, I Nyoman - Erawan, I Nyoman - Soebroto - Van der Sterren, John - Sudiana, I Putu - Abdullah, Sudjono - Rai, Ida Bagus - Hasim - Munut, I Wayan - Dhaimeler - Pranadjaja, Rudy - Kusudiardja, Bagong - Dullah, Saiman - Gunawan, I Made - Yadi K, S - Palguna, I Made - Poerbonoadi - Le Mayeur de Merpres, Adrian-Jean - Purnomo, Agus "Baqul" - Bonnet, Johan Rudolf - p - Fantje, I - Rudin, I Ketut - San Miguel, Roger - Arifien 'Neif' - Karsa - Sagan, Men - Sudjojono, S. - Harris, Drew - BSP. Tatang - Prasetio, Catur Bina - Eko Supa, Wayan - Tedesco, Milo - Najira, Frans - Sutawijaya, I Putu - Ari Winata, I Putu - Galung Wiratmaja, I Made - Suputra, Dewa - Merta, I Dewa - Siber, Mubuccel - Jendra - Gorim, I Nyoman - Suwetja, I Made - Sadia, Ketut - Karidana, Nyoman - Krinting, Ketut - Sanggra, Made - Kalem, Ida Bagus - Saderi, I Gusti Putu - Ngurah, K. K - Soki, Ketu - Renus, I Made - Teja, Astawa Ketut - Melis, Hendricus Johanes - Yohan, Yenny - Norbert, Ivanyi - Krijno - Sumadidja, Harijadi - Suarto - Kristianto, Nisan - Gunadi, R - Samodja - Ling, X - Weibao, Wang - bardi - Adi Gunawan, Putu - Gunawan, Nuraeni Hendra - Soedhiono, J - SSudarso - Sayadikumulah, Dikdik -
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir