Koleksi Kembali
Ditemukan 11 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Kang, Liu"
Permintaan membutuhkan 0,47584 detik untuk selesai
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Singapore Fine Art Indeks 98

Pengarang : Fong, Huang - Leong, Ho Kah - Yu-Li, Sun - Freeman, John - Keng Kwang, Choo - Ek Kay, Chua - Mia Tee, Chua - Sek Chern, Hong - Jalil, Iskandar - Kang, Liu - Swie Hian, Tan - Beng Chong, Wee - Aljunied, Syed Mahmood - Ah Tee, Ang - Chee Theng, Ang - Hiong Chiok, Ang - Ping Sen, Au - Yee Pun, Au - Hing Yee, Au Yeung - Tian Soo, Au Yeung - Tian Soo, Au Yong - Choo Guan, Aw - Tee Hong, Aw - Sze Yang, Boo - Boonyavanishkul, Bearngsak - Yang, Cai - Jek Kim, Chaim - Tau Soon, Cham - Hong, Chan - Chan Pho, Diana - Yee Gek, Chan - Yew Lum, Chan - Chong Shaw, Chang - Chang Hoei, Cristene - Kwang Wee, Chang - Chee Bee Ean, Suyenna - Ang Cho, Chen - Cheng Mei, Chen - Chu Dian Chen - Sek Cee, Chen - Ya Jie, Cheng - Leng Guat, Cheong - Ann Lian, Chew - Choon, Chew - Chuan Hor, Chew - Hiong San, Chew - Kim Liong, DR Chew - Oi Ying, Chia - Wee Kay, Chia - Toong Hon, Ching - Lan Tan, Chiou - Chin Kang, Ching - Nai Wee, Ching - Choo Ai Loon, Angeline - Jin Teck, Choo - Pee Moy, Choo - Choo, Peter - Chee Pang, DR Choong - Moo Kheong, Choy - Lian Ju, Chu - Chua Ah Huwa, Monica - Bak Hoh, Chua - Bong Siang, Chua - Kok Liang, Chua - Le Kuan, Chua - Chua Say Hua, Anthony - Keng Boon, Chuan - Siang Boon, Chuan - Choo Sin, Chui - Tye Cheng, Chung - Dahim, Rosihan - Yi Cun, Dong - Ee Geok Choo, Deanna - Siak Loy, Eng - Chiu Pit, Fang - Chee San, Foo - Chee San, - Hwee Siang, Goh - Chye Khee, Goh - Ban Cheng, Goh - Goh Khing Hwa, Alan - Siew Guan, Goh - Yau Kee, Goh - Chuen Hang, Goo - Guha, Rosma - Ghani Hamid, Abdul - Sai Por, Han - Chye Kiang, Heng - Ho, Anthony - Ho Che Son, Sunny - Kah Leong, Ho - Kok Hoe, Ho - Ngiap Poh, Ho - Sow Heng, Ho - Hong Yung Chang, James - Chai Yong, Hua - Qing Hua, Huang - Bin Ismail, Saiman - Bin Abdul kadir, Muhamed - Kang, Jimmy - Mew Hoon, Kang - Bin Karim, Zaid - Ching Guan, Kee - Hean Keng, Keong - Siong Ann, Khan - Seng Kong, Khoo - Hiok Tzong, Lau - Lau Hua Hong, Michael - Lau Poo Seng, Raymond - Ah Chiew, Lee - Hong Ngan, Lee - Khoon Choy, Lee - Kim Guan, Lee - Lee Lack Hong, Florence - Sah Yang, Lee - See Sin, Lee - Soo Chee, Lee - Joon Wong, Leng - Hee Tong, Leo - Leong Chun Hong, Stephen - Chye Chye, Leong - Weng Kee, LLeong - Leow Kong Yam, Vincent - Chin Tuan, DR Ler - Hock Chuan, Ler - Kai Ge, Li - Shu Ji, Li - Geok Lian, Liew - Chin Yee, Lim - Fei, Lim - Choon, Lim Hua - Hwee Tiong, Lim - Kang Kee, Lim - Kian Jou, Lim - Leong Seng, Lim - Na Nak, Lim - May Cheng, Lim - Poh Lai, Lim - Poh Teck, Lim - Sew Young, Lim - Siah Tong, Lim - Song Lan, Lim - Sue Luan, Lim - Huong Siong, Vincent Lim - Yew Kuan, Lim - Liang Yung, Lin - Lu Zai, Lin - Ji Lin, Liu - Pau Kiang, Liu - Soo Mun, Lo - Khee Yew, Loh - Jin Lin, Liu - Liu Zai, Lin - Tho Seng, Low - Teck Kah, Low - Thia Kwang, StevEN Low - Kok Hwee, Low - Yoong Chiu, Low - Pook Chiang, Mark Luo - Swee Koon, Lye - Tian Der, DR Mao - Din Mohammad, Mohammad - Swee Leng, Nai - Kim Chye, Neo - Boon Leng, Ng - Hock Tin, Ng - Hoon Kuan, Ng - Ng Kew Yin, Angie - Sai Hong, David Ng - Ngui Kim Choo, Jimmy - Ah Keow, Ong - Kwee Nam, Leslie Ong - Lay Lay , Ong - Tiew Lam, Ong - Shou, Pan - Boey Moi, Pang - Teng Khoon, Pang - B. Patri, Tumadi - Chin Hua, Peh - Rita V. Veronica, Perumal - Weng Kiong, Phang - Cheng Phue, Phua - Beng Pow, Poh - Ju Yong, Poh - Ee Way, Poon - Ming Kok, Quek - Jimmy Quek, Prabhakara - Rahman, Sujak - Charles Gordon Ramsey, Jeremy - See Piau, San - Sani, Susanna - Bin Sarimon, Abu Jalal - Sato, Sadako - Yuih San, Seow - Chuang Nene, Shan - Shen, Florence - Siak Phong, Sie - Hock Meng, Siew - Pang Liang, Sim - Wai Kun, Sit - Keng Thiam, Soh - Siew Kiat, Soh - Yu Gui, Song - Chin Tuan, Soon - Lee Ling, Sun - Yee, Sun - Khim Ann, Swee - Tan, Ann - Cheng Cheng, Tan - Chin Guan, Tan - Ching Yam, Tan - Choh Tee, Tan - Choo Kai, Tan - Chuan Ngoh, Tan - Chwee Choon, Tan - Chye Tiong, Ronald Tan - Gee Joo, Tan - Tan, James - Joo Heng, Tan - Juat Lee, Tan - Kai Huat, Tan - Khee Hun, Tan - Khim Tee, Patrick Tan - Lee Keng, Tan - Oe Pang, Tan - Peng Chieu, John Tan - Ping Chiang, Tan - Suan Kui, Tan - Sze Kian, Tan - Thiam Seng, Tan - Thian Joo, Tan - Tiong Guan, Tan - Tiow Siong, Tan - Tuck Lee, Augustine Tan - Yee Hong, Tan - Keng Yew, Tang - Ling Hoe, Tang - Tang, Sheila - Bak Chiang, Tay - Beng Yam, Tay - Shuh Fung, Tay - Siow Leng, Shirley Tay - Soon Loo, Tay - Kay Yin, Tee - Kai Yin, Tee - Nee Cheong, Teng - Teng, Sandy - Chin Keong, Terence Teo - Kim Liong, Teo - Lian Kiat, Teo - Teo, Robert - Teo, Samuel - Kiang How, Thang - Ruoh Shan, Cleo Thang - Tian Tong, Tiong - Kar Ann, Toh - Chin Sye, Tong - Liang Hoon, Tong - Sui Lan, DR Tsao - Wang, Anna - Shoo Leong, Wee - Cui Han, Wong - Fung, Wong - Goon Kong, Wong - Hon Chi, Wong - Kian Ping, Wong - Pik Wan, Wong - Wong Shin, Sandy - Soo Yen, Wong - Tang Juan, Wong - Yean Yean, Wong - Ee Lung, Wu - Tsai Yen, Wu - Yong Liang, Wu - Bao Zhuang, Xing - Yok Lun, Yam - Cho Cheng, Ruth Yang - Sin Guan, Yap - Tian Yau, Yau - Siew Pun, Yee - Ying Sia, Yeh - Eng Liang, Yeo - Lee Keng, Yio - Cheong Thye, Yong - Lee Lee, Yong - Sai Wah, Yong - Keh Hung, Yue - Yu, DR Elsie - Kwang, Choo Keng - Leng, Ngai Swee - Kwee, Tan Siah - Yong, Lim Sew - Siong, Vicent Lim Huong - Peng, Tan Hong -

Imaging Selves : Singapore Art Museum Collection Exhibition Series

Pengarang : Suwage, Agus - Hara, Eddie - Adipurnomo, Nindityo - Kurniawan, Agung - Affandi, Kartika - Affandi - Victor, Suzann - Gunawan, Hendra - Abad, Pacita - Puipia, Chatchai - Sanpitak, Pinaree - Sudjojono, S - Co, Charlie - Leow, Vincent - Lee, Joanna - Kuning, Zai - Heng, Amanda - Sitthiket, Vasan - Lim, Karen - Abdullah, Basoeki - Ibrahim, Khalil - Mashadi, Ahmad - lluch, Julie - Chi, Buu - Eng Seng, Teo - Hwee Chu, Eng - Chen, Georgette - Kiukok, Ang - Wen Hsi, Chen - Soo Pieng, Cheong - Mia Tee, Chua - Man Fong, Lee - Kang, Liu - Utomo Radjikin, Bayu - Cheong, Anthonie - Aung Soe, Baryi - Chong Swee, Chen - Fah Chong, Chong - Thean Teng, Chuah - Ascalon, Dennis - Quan, Dinh - Gordine, Dora - Sidharta Soegijo, Gregorius - Chen, Henri - R. Ocampo, Hernando - Quek, Jimmy - Tence Ruiz, Jose - Nguang How, Koh - Ju Ping, Kuo - Foong Moy, Lai - Mohidin, Latiff - Cuong, Le Thiet - Cheng Yong, Lee - Cheng Hoe, Lim - Wae Aung, Min - Quan, Nguyen - Hutangura, Paretas - Harris, Peter - Playdasa, Redza - Peng, Tan - Troung, Tan - Myint, U Aung - Ngoc, Van - Dung, Viet - Myint, Yei - Poh, Lindy - Lin, Tay Swee - Fee, Quay Yean -

Modern And Contemporary Asian Art Auction

Pengarang : Arahmaiani - Suwage, Agus - Rosid - Sukadana, I Made - Wianta, Made - Horo, Azhar - Nasirun - Alfi, Jumaldi - Yunizar - Gunarsa, Nyoman - Wahyuni, Erica Hestu - Andy, Dipo - Sunaryo - Saputra, Handiwirman - Setiawan, Dadan - Purbandono, Angki - Affandi - Nashar - Blanco, Antonio - Smit, Arie - Dullah - Natalsya, Amrus - Kerton, Sudjana - Gunawan, Hendra - Rusli - Iskandar, Popo - Sarawan, Koeboe - Garcellano, Lyra - Aziz, Abdul - Pramudiyanto, Bambang - Mokoh, I Dewa Putu - Zhengjie, Feng - Zhigang, Tang - Chunya, Zhou - Sembodo, Alit - Ting, Walasse - Jumalon, Winner - Widayat - Pho, Le - Sadali, Ahmad - Tjui, Maria - Harahap, Agan - Ventura, Ronald - Pieng, Cheong Soo - Yudhokusumo, Kartono - Soedarsono, Srihadi - Krijono - Tjokot, I Nyoman - Xuan, Ai - Duoling, He - Zhaoyang, Yin - Ling, Hong - Xuhui, Mao - Zhilong, Qi - Song, Xue - Zhisong, Cai - Qing, Huo - Sen, He - Ming, Ju - Irfan, M - Jing, Xiang - Ong, Jimmy - Swasono, Hening - Prawoto, Taufik - Xiaofeng, Ji - Bing, Xu - Mia Tee, Chua - Man Fong, Lee - Kang, Liu - Xuan Phai, Bui - Wou-Ki, Zao - Wei, Zhu - Giang, Nguyen Thi Chau - Guanzhong, Wu - Boonyavanishkul, Rearngsak - Zhong, Bao - Barja, Jr, Renato - Caringal, Roland - Liu, Chen - Chandrachud, Rohan - Hsi, Chen Wen - Cherina - Theng, Ch ng Huck - Melvin, Culaba - Chengwen, Deng - Anguo, Duan - Ngoc Son, Duong - Espiritu, Crist - Lei, Gao - Xiaowu, Gao - Pieter Adolfs, Gerard - Meilin, Han - Chun-Ming, Hou - Htet, Aung Kyaw - Dachun, Ji - Difei, Jie - Ki-Soo, Kwon - Jung-Woong, Lee - Jikai, Li - Mingzhu, Li - Yifen, Liang - Ye, Liu - Yuanshou, Liu - Zhongli, Luo - Shun, Lu - Yanling, Ma - Hosokawa, Maki - Mirza, Bashir - Kumari, Nahappan - Ou, Yangchun - Maokun, Pang - Ruben, Pang - Yongije, Pang - Luan, Pham - Basuki, Prahoro - Purnomo, Pongky Hari - Putra, Agung Wangu - Guanci, Qu - Zhenyu, Ren - Ruchya, Cucu - Samson, Jaypee - Sanchez Jr, Arturo T - Jingdong, Shen - Ling, Shen - Jianmin, Shi - Bak Koi, Tay - Tatsanasomboon, Jirapat - Kamatani, Tetsutaro - Tiu, Kadin - Gywe, U Lun - Soon Kam, Wan - Mengfei, Wang - Yidong, Wang - Wong, Russell - Liangyan, Wu - Rigen, Wu - Yu, Xiong - Chuanxing, Zeng - Yuan, Zhang - Dequn, Zhu -

The Next Chapter

Pengarang : Ramsey, Jeremy - Shufang, Ye - Lim, Jason - Kay, Chua Ek - Ong, Jimmy - Prvacki, Milenko - Teng, Ng Eng - Soo Pieng, Cheong - Jalil, Iskandar - Kang, Liu - Yeo, Thomas - Sai Por, Han - Kok Hoe, Ho - Poh Teck, Lim - Cheng Hoe, Lim - Shuey Fook, Chieu - Kui Fang, Lai - Candrasekaran, S - Wen Hst, Chen - Seok Ting, Chng - Chok Dee, Teng - Kuning, Jailani - Nang Seng, Lim - Hwee Bin, Yeo -

Singapore Art Show 2005

Pengarang : Chan, Eric - Mashadi, Ahmad - Eng Seng, Teo - Poon, Anthony - Wen Hsi, Chen - Soo Pieng, Cheong - Keng Kwang, Choo - Fah Cheong, Chong - Ek Kay, Chua - Mia Tee, Chua - Say Hua, Chua - Beng Kwan, Goh - Sing Hooi, Gog - Chen Kezhan, Henri - Sek Chern, Hong - Jalil, Iskandar - Quek Prabhakara,, Jimmy - Lim, Kim - Boon Wang, Lee - Man Fong, Lee - Kang, Liu - Eng Teng, Ng - Kim Seng, Ong - Tzee Said, Sarkasi - Kian Por, Tan - Swie Hian, Tan - Yeo, Thomas - Beng Chong, Wee - Poh, Lindy -

City/ Community : Singapore Art Today : Nokia Singapore Art 1999

Pengarang : Adilla, Zaira - Victor, Suzann - Japar, Salleh - Shufang, Ye - Lim, Jason - Chandrasekaran, S - Yasin, Juliana - Leow, Vincent - Wen, Lee - Ngui, Matthew - Chong, Heman - Nahappan, Kumari - Chai-hiang, Cheo - Gill, Simryn - Abu bakar, Ahmad - Nai Wee, Chng - Seok Tin, Chng - Eng Seng, Teo - Teng, Ng Eng - Low, John - Da Wu, Tang - Chye Teck, Chua - Poon, Anthony - Say Hua, Chua - Beng Kwan, Goh - Chen Kezhan, Henri - Sek Chern, Hong - Jalil, Iskandar - Boon Wang, Lee - Kang, Liu - Kim Seng, Ong - Kian Por, Tan - Swie Hian, Tan - Yeo, Thomas - Beng Chong, Wee - Yeok Kuan, Baet - Tee Hong, Aw - Yee Gek, Chan - Kwang Wee, Chang - Leng Guat, Cheong - Choon, Chew - Pee Moy, Choo - Keng Boon, Chuan - Yi Cun, Dong - Chee San, Foo - Hwee Siang, Goh - Siew Guan, Goh - Yau Kee, Goh - Chuen Hang, Goo - Sai Por, Han - Kok Hoe, Ho - Bin Abdul kadir, Muhamed - Seng Kong, Khoo - Lau Poo Seng, Raymond - Hee Tong, Leo - Leong Chun Hong, Stephen - Hock Chuan, Ler - Geok Lian, Liew - Poh Lai, Lim - Poh Teck, Lim - Yew Kuan, Lim - Liang Yung, Lin - Khee Yew, Loh - Teck Kah, Low - Din Mohammad, Mohammad - Kim Chye, Neo - Ng Kew Yin, Angie - Ah Keow, Ong - Boey Moi, Pang - B. Patri, Tumadi - Beng Pow, Poh - Jimmy Quek, Prabhakara - Yuih San, Seow - Choh Tee, Tan - Gee Joo, Tan - Bak Chiang, Tay - Tian Tong, Tiong - Kar Ann, Toh - Chin Sye, Tong - Kian Ping, Wong - Yean Yean, Wong - Tsai Yen, Wu - Tian Yau, Yau - Keh Hung, Yue - Huey Chian, Khiew - Chin Kang, Chng - Ee Choo, Goh - Choo, Keng Kwang - Lip Seng, Tan - Tiah Khee, Lee - Wee Seng, Goh - Tee Jun, Foo - Shuey Fook, Chieu - Ho Ying, Ho - Mun Kit, Tang - Chai Kim, Ng - Chu Yia, Chia - Tee Chie, Tan - Rashid Abdul Gapur, Abdul - Esmaeilipour, Ali - Pei San, Ang - Wee Teck, Ang - Hua Heng, Bey - Ming Kee, Chai - Namiko Takeheshi, Chan - Tuck Yew, Chan - Chin Fai, Chang - Chang, Paul - Sow Yam, Chang - Wei, Chang - Cheng Lin, Che - Fang Zhi, Chen - Liang, Chen - Shi Jin, Chen - Wuji, Chen - Lian Shan, Chern - Eng Cheong, Chew - Piak San, Chew - Seow Phuang, Chew - Hearn Chek, Chia - Chia Yoh Ching, Selina - Chiew Poh Chue, Agnes - Kok Kee, Choy - Chong Chin, Chu - Soo Bin, Chua - Shao Hua, Fan - Min Eng, Fern - Ai Wei, Foo - Kwee Horng, Foo - Freebairn, Timothy - Gascon, George - Chiew Lye, Goh - Goh Pui Meng, Polly - Chee Lick, Ho - Ho Chuo Sai , Anthony - Soon Yeen , Ho - Hong Kim Geok, Irene - Tianli, Hong - Shiu Lan, Huang - Menon, Indira R - Jodogne, Lucas - Yew Meng, Joo - Koon Hwee, Kan - Kaur, Noni - Keller, Marisa - Ean Ghee, Khor - Sia Yong, Koeh - Yin Ling, Kong - Ee Foo, Kuet - Kui Fang, Lai - Lee Choo, Lai - Lau Cho Chu, Joseph - Lau Shao Fong, Geraldine - Lau Wai Yuen, Urich - Boon Ngan, Lee - Hock Moh, Lee - Lee Jin Min, Luis - Kiah Ngee, Lee - Lee, Marlyn - Sow Lim, Lee - Tet Keong, Lee - Leong Chun Hong, - Bee Kuan, Lew - Xin Ping, Li - Lim B K, Charlie - Choon Jin, Lim - Lim Huong Siong, Vincent - Kay Hiong, Lim - Pek Leng, Lim - Seng Tiong, Lim - Thian Seng, Lim - Tiong Har, Lim - Tzay Chuen, Lim - Tze Peng, Lim - Lim Yi Yong, Charles - Jean Lindon, Helen - Gee Hing, Ling - Kerk Hwang, Lok - Ray Mei, Loo - Chye Chuan, Loy - Eng Wah, Lu - Lu Ming Teh, Earl - Brother Joseph McNally - Ni Mo - Nathalie, Junod -Ponsard - Cheng Kee, Ng - Ng Choon Beng, Bryan - Ng, Jacqueline - Ken Liong, Ng - Siok Hoon, Ng - Ng Yap Ping, Ken - Ibrahim, Noor Effendy - Oei Chih Wey, Alan - Ket Tee, Ong - Kok Peng, Ong - Wan Shu, Ong - Pang, December - Patel, Ketna - Veronica Perumal, Rita - Phoon, Toy - Puah, Benjamin - Poh Yew Kwan, Jimmy - Ranae - Seet, Ken - Kaur Sekhon, Sanjot - Seng Mu Lan, Florence - Dao Hong, Shen - Lian Huat, Sim - Sim Yen Ping, Kathryn Shannon - Sivakumaran, P - Sng Soh Yee, Doreen - Kian Hui, Soh - So Hway Chong, Keith - I-Yu, Sun - Su Hway Chong, Keith - Yu Li, Sun - Alsagoff, Syed Osman B Shaik Mohamed - Chee Teck, Tan - Choon Huat, Tan - Chorh Chuan, Tan - Chye Tiong, Tan - Tan, David - Eak Song, Tan - Hak Chin, Tan - Tan Hui Teng, Rossalyn - Kee Sek, Tan - Kheng Teck, Tan - Kian Poh, Tan - Kok Siang, Tan - Mia Peng, Tan - Pheck Eng, Tan - Shee Ping, Tan - Siah Kwee, Tan - Tan Ter, Jonathan - Tuan Yong, Tan - Wee Huan, Tan - Wee Lit, Tan - Tan Wee Tar, Victor - Tan Yann Yeu, Jezlyn - Yew Poo, Tan - Tang Siew Kwong, Eugene - Bee Aye, Tay - Chee Toh, Tay - Kay Chin, Tay - Tay Poy Cher, David - Seok Lian, Tay - Shun Fung, Tay - Tay Siow Leng, Shirley - Swee Siong, Tay - Teng, Tay - Joo Mee, Tay-Siow - Teh Yean Yean, Iris - Teo Beng Gee, Henry - Teo Tiat How, Bernard - Lai Chin, Toh - Tong Pui Tsan, Vanessa - Bin Ab Hamid, Trisno - Pi Chen, Tsai - Wai Yee, Tsang - Ruo Bin, Wang - Kong Chai, Wee - Wu Suet Hing, Hidy - Hon Ngian, Yap - Chee Kiong, Yeo - Eng Jiang, Yeo - Yang Kwee, Yeo - Jan Chak, Yin - Foon Eng, Yong - Huay Peng, Yong - Sae Soo, Yong - Tai Si, Yong - Shengtao, Zhuang -

Asean Exhibition Of Painting, Graphic Arts And Photography. 1981

Pengarang : Gunarsa, Nyoman - Adnan, Syaiful - Sunaryo - Suadi, Haryadi - Affandi - Alibasyah, Abas - Yahya, Amri - Irsam - Mulyadi W - Widayat - Kusnadi - Suparto - Marah, Surisman - Mustajab, Krishna - Wiyanta, Made - Modesto, Fernando - Tassananchalee, Kamol - Pirous, AD - Chew Teng Beng - Maestro, Lani - Sing Hooi, Gog - Kang, Liu - Yeo, Thomas - Ko-Udomvit, Thavorn - Srihadi S - Bolang, Ray - Sutanto T - Mulyanes, Eddy - Yusoff, Othman - Olazo, Romulo - Santos, Steve - Tan, Choh Tee - Tan, Kian Por - Yip, Cheong-fun - Kouo, Shang-Wei - Ee, Hon-Teck - Fadjar, Sidik - Huwae, Itut - Ahmad, Khalid Yusof - Fauzan, Omar - Ismail, Abdul Latif - Lee, Kian Seng - Lim, Eng Hooi - Lye, Yau Far - Mohidin, Abdul Latif - Ponirin, Amin - Ruzaika, Omar Bassaree - Syed, Ahmad Janal - Syed, Zubir Sharifah Fatimah - Leong, Heng Teng - Wen, Hsi, Chan - Shuey Fook, Chieu - Weng Yang, Choy - Ben Kwan, Goh - Ho Ying, Ho - Kok Shiang, Lu - Hoe Koon, Yeo - Tomas, Yeo - Foo, Tu Jun - Tan, Jiak Hee - Tan, Lip Seng - Tay, Poey-Cher David - Panin, Anand - Rasdjurmrearnsook, Araya - Gunawan, Nyoman - Popo, Iskandar - Prajitno, Aming - Sadili, Ahmad - Mahyuddin, Syarifuddin - Ibrahim, Abdul Mansoor - Yusof, Ammad, Khalid - Chung, Chen Sun - Ibrahim, Mustapa Haji - Liu, Kang - Lu, Koh Shiang - Ong, Kim Seng - Sujak, Rahman - Thang, Kiang How - Wee, Beng-Chong - Yeo, Hoe-Koon - Ang, Kok Hua - Chan, Yeh Ping - Foo, Tee Jun - Khoo, Teng-Boon - Lee, Lim - Lee, Piang-Fah - Ng, Yow Meng - Ong, Kian Chai - See, Muu Wah - Teo, Beng Tee - Tham, Keng Hoong - Tong, Koon Hung - Wong, Khee Chong - Wong, Juliana Sou Keng - Adunyasarapan, Sompong - Choo-Aroon, Asanee - Janehuttakankit, Chalermchai - Sangvorn Vechphan, Dansung - Supanimit, Pishnu - Suwutho, Kamol - Thangchalok, Ithipol - Tantiduk, Suwasdi - Tantisuk, Prinya - Terapichit, Tuan - Terapichit, Roong - Thaothong, Preecha - Thienlikit, Vialilak - Vongvattana-Anan, Vatcharee - Warachoon, Decha - Aduonyasarapan, Sompong - Albano, Ray - Albor, Augusto - Angelito, L Davice - Aquino, Glenna - Bautista, Joe - Cosio, Vazouez Allan - De Leon, Rolando - Garcia, Danilo - Daroy, Rederico Josi - Lee, Ileana - Lianben, Lao - Padilla, Nonon - Parial, Mario - Del Rosarico, Nonong - Samson, Ephrain Soto - Sanso, Juvenal - Severino, Lino - Tecon, Hermenegildo - Tequi, Ofelia Gelvezon - Veneraction, Rolando Santos - Zaballero, Phyllis -

Asean Mobile Exhibition

Pengarang : Jamal, Syed Ahmad - Affandi - Zain, Ismail - Piyadasa, Redza - Sudarsono, Srihadi - Ahmad, Sadali - Zaini - Chian, Chia Yu - Hussein, Ibrahim - Widayat - Suparto - Sidik, Fadjar - Mudjita - Teng, Chuah Thean - Koh, Jolly - Esa, Sulaiman - Kang, Liu - Yeo, Thomas - Suwutho, Kamol - Nirand, Pichai - Molog, I Gusti - Sudjono, S - Latiff, Abdul - Joya, Jose T - Luz, Arturo Togerio - Bernardo, Constantino - Gan, Rodolfo - Samonte, Rodelfo - De Guzman, Jaime - Aguinaldo, Lee - Navarro, J. Elizalde - Joo, Seah Kim - Wen-Hsi, Chen - Swee, Chen Chong - Fang, Huang Pao - Kwang, Choo Keng - Kuan, Lim Yew - Preyakanitbhong, Thakol - Thongphasuk, Saman - Simatrang, Sone - Kijmuti, Aree - Towthong, Preecha - Rakphatum, Thongchai - Poo-Aree, Pongsuk - Yaivichit, Suradej - Duangjampa, Saravut - Montrivut, Theerapong - Jothaprasert, Vira -

Asean Exhibition of Painting And Photographs 1982

Pengarang : Sunaryo - Suadi, Haryadi - Affandi - Suprihadi, Y Eka - Thajudeen, Syed - Iskandar, Popo - Mustika - Yahya, Amri - Irsam - Sen, Yong Mun - Ariff, Abdullah - Moi, Lai Foong - Leng, Yeoh Jin - Hussein, Ibrahim - Widayat - Kusnadi - Suparto - Wardoyo - Kadir, Abdul - Pieng, Cheong Soo - Legaspi, Cesar - Marah, Surisman - Mustajab, Krishna - Subroto - Joya, Jose - Pirous, AD - Teng, Chuah Thean - Poon, Anthony - Kang, Liu - Yeo, Thomas - Srihadi S - Bolang, Ray - Ohn, Patrick Ng Kah - Mohidin, Abdul Latiff - Yang, Choy Weng - Pramuan, Barusphat - Somsak, Chowtadapong - Somyot, Trisanee - Thongchai, Rakpatum - Ithi, Khongkhakul - Suadi, Naryadi - Sutanto T - Mulyanes, Eddy - Jaidun, IsHendri - Kusudiarjo, Bagong - Abas, Alibasyah - Mohan MS - Buchari, Machmud - Smith, Captian Robert - Fatt, Lye Yau - Rahmad, Ali - Keat, Tay Hooi - Som, Mazli Mat - Seng, Lee Kian - Syed, Ahmad Jamal - Ismail, Mohd Yusof - Jin, Joseph Tan Chan - Beng, Chew Teng - Ibrahim, Mustapha Haji - Chork, Fung Yow - Sheong, Ng Hoe - Dahalan, Zulkifli Mohd - Sui-Ho, Khoo - Shanmughalingam, Nirmala - Ismail, Zain - Yusoff, Othman - Eric, Peris O Don - Crock, Robert - Boa, Rodulfo - Perez, Al - Victor, Phillip - Liongoren, Alfres A - Mendoza, Godofredo Y - David, Angelito - Belleza, Norma - Caring, Norberto - Drilon Rock - Baldemor, Manuel D - Evangelista, Estanisiao Jr - Santos, Mauro Malang - Antonio, Angelito - Isidro, Raul Gomez - Rodriguez Jr, Manuel Boy - Olazo, Romulo - Santos, Steve - Devilla, Nestor - Tan, Servillano - Del Rosario, Raul - Lorenzo, Francisco - Angsing, Paguibao - Baldovino, Dick - Chua John - Alejandro, Jose - Enriquez, Silverio - Uy, Estrella - Davacol, Emil - Cordon, Alfredo - Dirige, Demetria - Garcia, Carlos P - Garalde, Emmanuel - Goloyugo, Manuel - Pumanes, Leo - Go, Edgar - Santiago, Edgardo - Yamsuan, Manuel - Cheong, Soo Peng - Jaafar, Latiff - Wan, Soon Kam - Chen, Wen Hsi - Chieu, Shuey Fook - Chua, Mia Tee - Gog, Sing Hooi - Liu Kang - Low, Puay Hua - Chen, Chong Swee - Tan, Choh Tee - Tow, Eng - Zhuang, Sheng Tao - Choy, Weng Yang - Goh, Beng Kwan - Huang, Pao Fang - Leo, Hee Tong - Tay, Bak Koi - Tan, Kian Por - Teo, Eng Seng - Choo, Keng Kwang - Tay, Chee Toh - Wee, Beng Chong - Yan, Fook-Luen - Yip, Cheong-fun - Wong, Sou-Keng. Juliana - Wong, Chin-Jilang - Ng, Yow-Meng - Lee Lim - Lim, Koong-Seng - Tay, Poey-Cher, David - Tan, Lip-Seng - Seah, Bee-Jan - Ong, Kian-Chai - Goh, Yeoh-Hwee - Kouo, Shang-Wei - Foo, Tee-Jun - Ee, Hon-Teck -

Christie's, South East Asian Pictures and Straits Chinese Ceramics, Gold and Silver

Pengarang : Affandi - Spies, Walter - Smit, Arie - Dullah - Fong, Lee Man - Gunawan, Hendra - Aziz, Abdul - Hofker, Willem Gerard - Meier, Theo - Sen, Yong Mun - Enas, Mohd Hoessein - Widayat - Mohidin, Latif - Saleh, Raden - Wei, Yeo Wei - Pieng, Cheong Soo - Bonnet, Rudolf - Fong, Huang - Sobrat, Anak Agung Gde - Widjaja, Anton Kustia - Abdullah, Basoeki - Seng, Ong Kim - Djafar, Hasan - Abdullah, Sudjono - Dezentje, Ernest - Meng, Siew Hock - Chen, Georgette - Merpres, Adrien-Jean Le Mayeur - Mia Tee, Chua - Kang, Liu - Boonyavanishkul, Bearngsak - Ju Ping, Kuo - Swee, Chen Chong - Kwang, Choo Keng - Christies - Aken, Jan Van - Nicolas Jr, Johannes - Brouwer, Menno Van Meetern - Fong, Lee Men - Dooijewaa - Sodrat, Anak Agung Gde - Dezdentje, Ernes - Hoe, Lim Cheng - Ghee, Tan Choon - Wong, Leng Joon - Hock, Toya Lim Koon - Pieng, -
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir