Koleksi Kembali
Ditemukan 31 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Handrio"
Permintaan membutuhkan 0,47919 detik untuk selesai
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Fresh Abstract art

Pengarang : Fadjri, Raihul - Pahlevi, Syahrizal - Sidik, Fajar - Mantovani, Rudi - Sunaryo, Edy - Warsito, Tulus - Handrio -

Sidharta Auctioneer 3 Agustus 2019

Pengarang : Rosid - Supria, Dede Eri - Suwaji - Sanjaya, Tisna - Wahyuni, Erica Hestu - Sunaryo - Pahlevi, Sahrizal - Anusapati - Pujiarto, Gatot - Setiadikara, Chusin - Blanco, Antonio - Sudarso - Fong, Lee Man - Natalsya, Amrus - Apin, Mochtar - Rusli - Iskandar, Popo - Ahmad, Sadali - Zaini - Ibrahim, Noor - Anindyah, Wara - Sasmitawinata, Barli - Ngantung, Henk - Irsam - Sukmantara, Jeihan - Ing, Liem Tjoe - Alibasjah, Abas - Yonaf, Budi - Omar, Hamdan - Kussudiardja, Bagong - Sunaryo, - Sidik, Fadjar - Sutejo, Godod - Handrio - Hanjaya, Gunawan - Ganar, Tatang - Setiawan, Bonny - Abe, Johan - Martowiredjo, Salim - Krijono - Pr, Soeharto - Yunnah, Sri - Nurwanto, Ibnu - Abdullah, Basoeki - It, Kay - Kwie, Siaw Tik - Soerono - Sumardi - Sudarto, Bambang - Faizin - Wahono, Untung - Rahman, Irman A - Martadiradja, Roedyat - AP, Taufan - Valasara, I Made Wiguna - Pieter Adolfs, Gerard - Wulandari, Juni A - Sochieb - Lukita, Roby - Abedi - Sugawe, Agus - RB, Ali - Nyoman, Daging - S, Djuprijany - I, Fantje - group 11 ITB 1987 - Nyoman,Gunarsa - R, Hedi - Wayan, Kaler - Sudjana, Kerton - Kuntjana - Putu, Mokoh I Dewa - made, Mustika I Dewa - Narisum - R, Otto Djaya - Arya, Palguna I Made - Djalil Pirous Abdul - Made, Pugung Ida Bagus - Putu, Purwa Ida Bagus - Wayan, Rajin I - Manulung, Ronald - Wayan, sadia - Nyoman, Sinom - Han Snel - Roland, Strasser - Sudjadijono - Heru, Supono Ogeng - Made, Surya Darma I Gede - Putu, Sutawijaya I - Made, Togog Ida Bagus - Wayan, Tohdjiwa I - MAde, Tubuh I - Brouwer, van Meeteren - Menno - Wayan, Warsa I -

SIDHARTA Auctioneer ARTfordable Auction 26 Marc 2016

Pengarang : Tenang, I Ketut - Heras, Bambang - Suwaji - Harjo, Muji - Wahyuni, Erica Hestu - Fathoni, Robi - Sugihartono - Hardi - Putra, Mangu - Natalsya, Amrus - Sukmantoro, Jeihan - Rusli - Iskandar, Popo - Friend, Donald - Supriyadi, Bambang - Winarno, Ridi - Paramahita, Uuk - Santoso, Lulus - Otto Djaya, R - Siswanto, Budi - Sutejo, Godod - Handrio - Suryaman, Andre - Iswanto - Harjiman - Cakra, I Gusti Alit - Su'udi, Ahmad - Bagea, Gunawan - Momon - Abdullah, Dodo - Rosar - Anom, Gung - Warsito - Hariyadi, Atika - Setiawan, dwi - Sugiartono, Jono - Joeda, Taat - Suryawan, Tresna - Ganar, Tatang - Wibowo, Joko Herli - Ardikana, D - Misdy, Mozes - Wianta, I Made - Wahyudi, Ricky - Suwidiarta, I Ketut - Arok - Widjayanto, Irwan - Abe, Johan - Suraja, Made - Rusdi - Widayat, H. - Harlim - Sukadi, Ledek - Ansori - Hamdani, Romdon - Van der Sterren, John - Royatna - Wahono, Untung - KS, Tavip - Lay, Adam - Soejatno, Koempoel - Armandjamparing - Kadirah, Dirot - Sugantika "Lekung", Ketut - Sorentoro - Alberto - Gunawan, I Made - Cumik, Rohadi - Paori - Ronnie - Sumiarto, Bejo - Daeng - Sujianto, Uji - Budiarta, Nyoman - Syahfadil - Wulandari, Juni A - Katro, Agus - Loka, Asep - Haqi - Hariyadi, Zulfian - Sagan, Men - Ilalang, Jaja - M.A., Dadang - Muhsoni, A. - Sumantra, I Nyoman - Hida - Fiyanto, Arif - Imron - Wigo, I Putu - Mei, Song - Adnyana, I Dewa Putu - Alza "Alzon" - SR, Syayidin [Diding, A] - Kalzubir, Kemalezedine - Swalle, Mamet "Ali RB" - Legowo, Harris - Tiwi, Maria - Sugilaros - Bonetski, Edi - Suwiyati - Agung, Gusti - Mai Ke, Ying [Michael Ying] - Mei Xing, Song - Zhi Bao, Wan - Chuang Long, Jing - Tjitrosampurno, Sutjipto Adi - S, Buddy - Gumati - Hai, Zhou - Soegara, Dhani - Y.K., Bagus - HS, Darmana - Ardiwinangoen, Dijk - Krijono [Fikri Harris] - Kamasan -

Jejak Langkah: Pameran Seni Rupa Era 60'an

Pengarang : Affandi, Kartika - Burhan, M. Agus - Suseno, Hendro - Tamrin, Misbach - Pekik, Djoko - Sunarso, Edhi - Sudarso - Natalsya, Amrus - Rusli - Alibasyah, Abas - Yahya, Amri - Mulyadi W - Sidik, Fadjar - Handrio - Sahar, Lian - Wardoyo - Sidharta, Gregorious - Ganar, Tatang - Sunarso, Kustiyah Edhi - Pr, Sunarto - Liosta, Permadi - Said, I.B - S, Djakaria - Soetopo, H - DS, Sudarmi - M., Salim - Gumelar, Adrianus - Samah, Arby - Hasanda, Isa - Suwasta, Raka - Sukarno, Handogo - Pudjanadi, Hardjija - Yapung, Puranto -

Borobudur Borobudur Borobudur : Pameran Seni Rupa Dalam Rangka Borobudur Internatinal Festival 2003

Pengarang : Shitaresmi, Laksmi - Sutawijaya, Putu - Sukari, I Nyoman - Sukadana, I Made - Prayitno, Aming - Nasirun - Erawan, Nyoman - Suraji - Suwaji - Handiwirman - Alfi, Jumaldi - Yunizar - Prasetyo, Anggar - Gunarsa, Nyoman - Sunaryo - Mamannoor - Djien, Oei Hong - Mantofani, Rudi - Dachlan, Umi - Katirin - Budhiana, Made - Albara, Basrizal - Pinunggul, Pramono - Irfan - Pekik, Djoko - Soegijo, G. Sidharta - Pillu, Edo - Koto, Syahrizal - Umar, ali - Rosidi, Ajip - Buana, Hendra - Hardi - Suatmadji - Putra, Mangu - Sunarso, Edhi - Hariyanto, Ivan - Sudarsono, Srihadi - Sukmantoro, Jeihan - Nuarta, Nyoman - Djirna, I Made - Ibrahim, Noor - Ramlan, Joni - Alibasyah, Abas - Kamal, Agus - Sasmitawinata, Barli - Husner, Paul - Hartini, Lucia - Handrio - Sahar, Lian - Soetopo - Wardoyo - Sika, Wayan - Sm., Subroto - WS, Nunung - Rilantono - Makhfoed - Yunnah, Sri - Gardjito, Ign. Pamungkas - Sardjito - Nengah Nurata, I Gusti - Karseno, Irawan - Van der Sterren, John - Indra, Dumas - Prasojo, Sarwo - Lirungan, Odji - Widodo, Soegiarso - Daru Purnomo, Pupuk - Ketut Taman, Pande - Akmal - Arya Palguna, I Made - Liestiono, Yulianto - Hui Yung, Lim - Budi Sutarno, Ojite - Sutardjo - Gede Supada, Pande - Pirous, A.D. - Soediro, V.A. - Kuncana, A.Y. - Purnamawaati, Hening - H.S., Bilaningsih - T.S., Yahya - K.S., Kasman -

Pameran Besar Seni lukis Indonesia Ke II 1976

Pengarang : Supangkat, Jim - Manullang, Ronald - Dachlan, Umi - Effendi, Oesman - Apin, Mochtar - Zaini - Irsam - Sadali, Achmad - Mardian - Sudjojono, S - Muchtar, But - Handrio - Warsito - Sriyani - Lubis, Batara - Djaya, Agus - Maaruf, Ipe - Rachman, Amang - Pribadi, Akuat - Makhfoed - Koto, Nuzurlis - Kusudihardjo, Bagong - S, Tino - Mustadjab, Krisna - Shar, Lian - Hadi, Wirsan - Darsane, I Nyoman - Damas - Srihadi - Banna, Nana - Walangadi, Ali - De, Alin - W.S. Nunung - Supono, O.H. - Tjaniago - Sasah, Arby - Soeroso, Boedi - Lesmana - Arief, Aceng - Chaidir, Sutan - Tamin, Alimin - Daryono, Mohamad - Hakim, Rusli - Affandi, Yusuf - Murdowo -

Pameran Besar Pelukis Nasional

Pengarang : Affandi - Nashar - Sudarso - Dullah - Sudarsono, Srihadi - Iskandar, Popo - Sidik, Fajar - Widayat - Suparto - Muchtar, But - Handrio - Barli - Apin, Muchtar - Sumanta, Wahdi - Kerton, Sudjono - Rachman, Amang - Djamin, Nasyah - Jaya, Agus - Rustamaji - Kussudiarjo, Bagong - Pirous, AD - Sumandidjaya, Harijadi - Basyah, Abbas Ali - Supono, OH - Roediyat - Jaya, Otto -

WORKS in PASTEL

Pengarang : Dono, Heri - Taman, Pande Ketut - Adipurnomo, Nindityo - Prayitno, Aming - Untoro, Ugo - Jaarsma, Mella - Sagito, Ivan - Dermawan T, Agus - Handrio - Wardoyo - Widayat, H - Leonardus, Agus - Pendergrast, Kerry - Pranoto - Luthfi, Alex - Ifansyah -

Katalog Koleksi Galeri Nasional Indonesia [III]

Pengarang : Adipurnomo, Nindityo - Prayitno, Aming - Sunaryo, Edi - Ardi, Sun - Suwaji - Sanjaya, Tisna - Afatara, Narsen - Gunarsa, Nyoman - Adnan, Syaiful - Sukmana, Tubagus Andre - Adi, Sutjipto - Sunaryo - Sabana, Setiawan - Dachlan, Umi - Affandi - Kurnia, AS - Sudarisman - Firman - Buana, Hendra - Hardi - Nashar - Sudarso - Natalsya, Amrus - Kerton, Sudjana - Gunawan, Hendra - Apin, Mochtar - Rusli - Iskandar, Popo - Zaini - Abad, Pacita - Karnaya, Iriantine - Pulungan, Bernauli - Mustika - Sien, Keng - Widayanto, F - Yahya, Amri - Kamal, Agus - Budiana, Made - Irsam - Hajar, Ida - Hartini, Lucia - Alibasjah, Abas - Ma'mun, Heyi - Suparno - Soemantri, Hildawati - Nasution, Marida - Widayat - Sadali, Ahmad - Kusnadi - Mardian - Sudjojono, S - Hadhy, Sri - Riyanto, Hendrawan - Jumadi - Muchtar, But - Sidik, Fadjar - Handrio - Sahar, Lian - Mahyar - Sondak - Suatmaji - Suminto - Wardoyo - Suwarno - W, Mulyadi - Umar - Rahman, Amang - Gustami - WS, Nunung - Lubis, Batara - Pr, Sunarto - Sorana, Redha - Pengsong, I Wayan - Sumanta, Wahdi - Sunardi - Djaya, Agus - Soedarsono, Srihadi - Marah, Surisman - Sukatmo, Dwijo - Daryono, M - Supada, Pande Gede - Supriyadi - Irawani, Titiana - Supriadi, Eko - Efendi - Bardi, S - Mujiman, Mon - Mustadjab, Krisna - Damas - Kandar, Cak - AS, Budiono - Subroto - Syahnagra - Irawati, Titiana - Suadi, Kabul - Sungkono - Rustamaji - Sumardi - Ibrahim, Yusrizal - Lin, Yuan - Arsono - Modesto, Fernando - Dermawan T., Agus - Setjadipraja, Angkama - Kholim, Abdul - Kuncana, AY - Aisul - Haji, Abd Rachman - Kussudiarjo, Bagong - Abdullah, R. Basuki - KS, Boyke Aditya - Supriya, Dede Eri - Laksono, Dos - Sadin, Erman - Alamhudi, Firdaus - Prasetyo, Godod - Hambali, Hata - Anonim - Swasono, Hening - Mudalam, I Wayan - Gozali, Ipong - Yusup, Indran - Rainbourt, JW - Kuntjoroningrat - Wijayanto, Ketut - Sarawan, Kubu - Saleh, M - Masli - Mansjur - Affandi, Maryati - Djamin, Nashah - Supomo, OH - Effendy, Oesman - Sutomo, Ono Atmo - Pramono, Puput H - Ishandi, Rudi - Simbah, Ramelan - Sukirno, RGA - Samikun - Widodo, Sri - Sudaryono - Tukiyo, Sugeng - Suheib - Bachri, Syamsul - Djufriani, S - Suharno - Prajoko, Setyanto - Tien - Raja, Tatang S - Sugiyanto, Wardoyo - Swiantoro, Wiwi - Yudith - Turas, AAG RK - Bachri, Khairul - Madra, Ketut - Mangkumura - Cepa - Ma'roef, Ipe - Solichin, Gusti - Bendi, Wayan - Pirous, AD - Sudarsono, Arief - Jatimayu, - Soekarno, J Bambang - Budiono, AS - Soekanto - Asyur, Abdul Aziz - Sulaiman, Abdul Raman Al - Song, Pech - Than, Sin Chan - Veasna, Miss Che - Marso, Belky S Ayon - Bangoura, Djibril - Niane, Tam Sei - Prekh, Madhvi - Khreis, Khalid - Islah, Jafar - Han, U Thong - Nunez, Daniz - Vidal, Efrain - Serrepe, Wilbert Piscoya - Alioune, Radiane - Mashamoun, Salih - Chiamchirawat, Viroj - Hung, Dao - Al-Futaih, Fuad - Thang, Vu - Musonda, Maurice - Ilunge, Enock - Mandra, I Nyoman - Yuwono, Son - Tebsatra, Suriya - Imarie - Subroto, Abdullah Suryo - Koleska, Yosef - Trisno, Djoni - Kusumah, Samsudin Harjo - Amier, Yetmon - Subarna, Abay - Akram, Said - Ruliyati - Sudiro, V.A. - Oejang - S, Asnan - Djojopanatas, Soelarmi - Kussuma - Yuan Lin - Mulla, Hasan Al - Jabar, Ali Hasan Al - Mulyadirawan - Hartono, Yusuf, Susilo - Sunarso, Edi - Carrasco - Muhando, Tanga - Ravinder, Reddy G. - Jolly, Agus - Asri - Primus - H, Bachri Nasution - RS, I Made Suparta - Bakir, Moh - Narno - Sareno - Sutadi - Tukiyo - Regug, I Made - Suyatna - Khodihjam, Ali - Baharnas, Muhammad Reza - Jolly, Agoes - Yuga, Surya - Moerany, Watie - Al Jabir, Ali Hasan - Al Mulla, Hassan -

Biennale XI Jakarta 1998: Pameran Seni Lukis Indonesia

Pengarang : Supria, Dede Eri - Wianta, Made - Prayitno, Aming - Wiharso, Entang - Melodia - Erawan, Nyoman - Suwaji - Gunarsa, Nyoman - Adi, Sutjipto - Mamannoor - Muhadjir, Imam - Diyanto - Dachlan, Umi - Hanafi - Nadjira, Frans - Dim, Herry - Sudarisman - Hosea, Hanura - Djirna, Made - Couteau, Jean - Sudarso - Sudarsono, Srihadi - Iskandar, Popo - Alibasyah, Abas - Mustika - Sagito, Ivan - Yahya, Amri - Sasmitawinata, Barli - Irsam - Suadi, Kaboel - Hartini, Lucia - Rasyid, Astari - Ma'mun, Heyi - Ernawati, Yanuar - Kussudiardja, Bagong - Sidik, Fadjar - Handrio - Sahar, Lian - Suatmaji - Krishna, Boyke Aditya - Mulyadi - Sika, Wayan - Warsito - Isbandi, Rudi - Karma, Mara - WS, Nunung - Haryono, Ugo - Wijaya, Wahyoe - Sukatmo, Dwijo - Kartakusumah, Dan Hisman - Wahono, Sri Warso - Purwantoro, Agus - Rosdi, Asri - Makhfoed - Supada, Pande Gede - Koto, Nuzurlis - Affendi, Yusuf - Soekarman, M. Sulebar - Ismaill, Syahnagra - Pirous, AD - Sudarsono, Arief - Budiono, AS - Kartika - Jubair,Amang Rahman - Rasdijin, Darvies - Mintadi, Didiek - Sarawan, Koboe - Eksan, Mumtaz - Lirungan, Odji - Isbani, Rudi - Jatimayu, SA - Sarnadi, Adam - Hadi, Soehandono - Roedjito -
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir